Ministarstvo: Predložena rješenja ne utiču na nezavisnost regulatora

Rješenja u predlogu Zakona o državnoj upravi koja se odnose na položaj državnih agencija/regulatora, ne utiču na njihovu nezavisnost već jačaju odgovornost za njihov rad, saopšteno je iz Ministartva za javnu upravu povodom kritika nevladinog sektora ali i rukovodstva pojedinih agencija.

Objavljeno: 25. 09. 2018 - 17:41

„Sva predložena rješenja su i usklađena sa najboljim evropskom praksom koje smo prethodno definisali i usaglasili u saradnji sa Evropskom komisijom i SIGMA-om, pa i odredbe o osnivanju agencija“, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, cilj je da se u sistem državne uprave, pored ministarstava i organa uprave, po prvi put uvedu državne agencije i fondovi,  te da se se  njihov položaj u sistemu državne uprave, jer su one u funkcionalnom smislu dio izvršne vlasti, uskladi u pogledu organizacione strukture, rukovođenja, načina izvještavanja, statusa zaposlenih i odgovornosti. 

Predložena rješenja obezbjeđuju agencijama pravnu, finansijsku, organizacionu, stručnu i kadrovsku samostalnost kao što je kod regulatora u zemljama EU (Švedska, Danska, Estonija)  i jačaju njihovu odgovornost. EU ne traži odgovornost regulatora Parlamentu, dodaje se u saopštenju.

Pojedine nevladine organizacije ali i Savjet AEM-a je ocijenio da se predloženim izmjenama urušava nezavisnost regulatornih agencija.

Ko će osvojiti finale Lige šampiona?