Tužilac: Saslušati Pavlovića jer mu je Ulama pričao o nestanku Medina

Tužilac Željko Tomković jje na suđenju optuženima za ubistvo Petrovčanina Nemanje Medina tražio da se u svojstvu svjedoka sasluša pritvorenik Ilija Pavlović, njegova djevojka i majka.

Objavljeno: 25. 09. 2018 - 20:44

- Pred Osnovnim tužilaštvom je formiran predmet protiv Vladimira Ulame po prijavi Ilije Plavlovića zbog ugrožavanja sigurnosti. Smatram da bi trebalo saslušati ove svjedoke jer je Ulama ispričao Pavloviću određena saznanja o nestanku  Medina - kazao je Tomković.

O ovom prijedlogu vijeće sutkinje Vesne Moštrokol odlučiće do narednog pretresa.

Osim Vladimira Ulame, za ubistvo Nemanje Medina sudi se i Darku Mijoviću, dok se Bogdan Milić sumnjiči za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Na današnjem ročištu saslušan je i svjedok Vojislav Vujanović, koji je kazao da je za nestanak Nemanje Medina saznao iz medija i da ne poznaje Ulamu i Mijovića, koji se terete za njegovo ubistvo.

Vujović, koji je vlasnik kafane na Meterizima na putu prema Cetinju, ispričao je da su jedna ili dvije osobe dolazile kod njega, ali da ne zna u kojem je to periodu tačno bilo.

- Mislim da je bio ljetnji period. Jedna osoba je svratila u kafanu i, koliko se sjećam, tražila mi vodu jer je izgorjela ruku. Ja sam toj osobi rekao da na ruku stavi brašno. Te osobe koje su svratile kod mene da sam ih vidio naredni dan, ne bih ih prepoznao, a ne sada – dodao je Vujanović.

Na pretresu u svojstvu svjedoka saslušani su i ljekari barskog Urgentnog centra i Hitne medicinske pomoći Sadat Ličina i Marina Jeremić.

Ličina je pojasnio da su tačni podaci u izvještaju da je Mijović imao opekotine na ruci.

- U ovom, a i drugim izvještajima napišem ono što mi pacijent objasni. Nakon toga ja pogledam tu povredu – dodao je Ličina.

On je kazao i da se ne sjeća osobe koja je dolazila na pregled. Isto je ponovila i ljekarka Jeremić, dodajući da je tačno sve što je navedeno u izvještaju.

Na pretresu je saslušan i vještak za požare Radovan Popović, koji je pojašnavao kako sve može doći do požara na vozilu.

Pre­ma op­tu­žni­ci, Ula­ma i Mi­jo­vić su ubi­li Me­di­na, či­ji je ne­sta­nak pri­ja­vljen 8. ju­la 2016. go­di­ne.

 

Pre­ma tvrd­nja­ma tu­ži­la­štva, ubi­stvo su iz­ve­li na pod­mu­kao na­čin jer je Me­din od­bio da uči­ni ne­što što su od nje­ga tra­ži­li. Suđenje se nastavlja 2. oktobra.