Formiran Odbor poslovnih žena Asocijacije menadžera Crne Gore

Polazeći od strateškog opredjeljenja Asocijacije menadžera Crne Gore da posebnu pažnju posveti pitanju ženskog liderstva, otklanjanju prepreka afirmaciji žena kao lidera ali i boljeg organizovanja poslovnih žena u Crnoj Gori generalno, Izvršni odbor AMM-a je na svojoj 6. redovnoj sjednici, donio odluku o formiranju Odbora za pitanja ženskog liderstva i poslovnih žena AMM-a.

Objavljeno: 04. 10. 2018 - 10:40

Cilj Odbora jeste promocija ženskog liderstva, poslovnih žena iz privatnog i javnog sektora, njihovih rezultata i uspjeha, ali i da podstakne sve one koje teže ka tome. 

Uvažavajući stručne kompetencije, profesionalni ugled kao i doprinos radu Asocijacije menadžera Crne Gore, Izvršni odbor AMM-a je za predsjednicu pomenutog Odbora izabrao Marijanu Kadić Bojanić, izvršnu direktoricu TV Vijesti i članicu IO AMM-a.