Broj zaposlenih u javnoj upravi smanjen za 339

Broj zaposlenih u javnoj upravi je, od 1. jula do 1. septembra, smanjen za 339, od čega 96 na centralnom i 243 na lokalnom nivou, saopšteno je iz Vlade.

Objavljeno: 11. 10. 2018 - 19:37

Vlada je danas usvojila Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020, za period 1. jul – 1. septembar ove godine.

Kako je saopšteno nakon sjednice, u raspravi je ocijenjeno da je kvalitetna koordinacija procesa već u prvom izvještajnom periodu rezultirala uspostavljanjem trenda smanjenja zaposlenosti.

„Ukupno smanjenje broja zaposlenih iznosi 339, pri čemu 96 na centralnom i 243 zaposlenih na lokalnom nivou“, kažee se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada iskazala odlučnost da nastavi sa planiranim aktivnostima u pogledu ostvarenja cijljeva reforme javne uprave kao jednog od svojih ključnih programskih prioriteta i preduslova ukupnog društveno-ekonomskog razvoja.

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji projekta MNE6005 „Unapređenje CT dijagnostike za djecu u Crnoj Gori” kroz saradnju Crne Gore i Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Projekat se, kako je pojašnjeno, odnosi na nabavku najsavremenijeg CT uređaja za potrebe Instituta za bolesti djece, vrijednog 700 hiljada EUR.

„Od čega će IAEA obezbijediti iznos od 500 hiljada, dok će finansijski udio Crne Gore biti 206 hiljada EUR (200 hiljada EUR plus tri odsto podrške Programu tehničke saradnje)“, precizirali su iz Vlade.

Vlada je dala saglasnost da se sporazumno raskine Ugovor o zajedničkim razvojnim i istraživačkim projektima, zaključen između crnogorskog Ministarstva odbrane i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA.

U raspravi je naglašeno da će se neutrošena sredstva, predviđena za njegovo sprovođenje, preusmjeriti za realizaciju Ugovora o dugoročnom zakupu lokacije „Vrsuta“ za potrebe postavljanja radarskog sistema Kontrola letenja Srbije i Crne Gore.

„Ocijenjeno je da će se na taj način ostvariti značajni benefiti za Ministarstvo odbrane, jer će se prihodi od izdavanja u zakup u iznosu od 22 EUR na mjesečnom nivou koristiti za modernizaciju i razvojne projekte Vojske Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila i Informaciju o prodaji stanova kojima raspolaže Univerzitet Crne Gore (UCG) radi izmirenja dospjelih obaveza, rješavanja stambenih potreba zaposlenih i unapređenja rada Univerziteta, i dala saglasnost na odluke Upravnog odbora UCG o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti.

Navodi se da je Vlada donijela odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Donja Gorica za zahvat koridora Cetinjskog puta i južne obilaznice u Podgorici, i o određivanju rukovodica izrade Izmjena i dopuna.

Donijeta je i Odluka o izradi Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije „Mihinja“ u Podgorici i o određivanju rukovodioca njihove izrade, kao i ovisini naknade za rukovodioca i stručni tim.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je, kako je saošteno, upoznalo Vladu sa Informacijom o mogućem uticaju izgradnje mini-hidrocentrale i drugih planiranih na prekograničnom vodotoku Crna Gora - Albanija rijeka Cijevna.

„Vlada je informisana da su resorna ministarstva već pokrenula procedure ka nadležnim organima Albanije kako bi obezbijedili cjelovitu informaciju na osnovu koje bi trebalo da bude procijenjen eventualni uticaj planiranih objekata na tok i vodni potencijal rijeke Cijevne na crnogorskoj strani“, kaže se u saopštenju.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je imenovala Draganu Čenić za savjetnicu premijera.

Ko će osvojiti finale Lige šampiona?