Ulaganjem u obrazovanje do najsigurnijeg rasta i razvoja

Na Ekonomskom fakultetu održana je promocija knjige “Digitalna ekonomija - nešto već znamo, nešto naslućujemo, a nečega još uvijek nijesmo svjesni!“ autora prof. dr Vujice Lazovića i dr Tamare Đuričković.

Objavljeno: 15. 10. 2018 - 21:25

Prema riječima autora, ali i kritike, knjiga stiže u pravo vrijeme, kada Crna Gora aktivno radi na realizaciji ciljeva postavljenih digitalnom agendom Zapadnog Balkana. U knjizi su objedinjene brojne teme koje rasvetljavaju ovaj koncept, posebno dajući prikaz šta sve novo u praktičnom i teorijskom smislu donosi digitalna ekonomija.

„Digitalna ekonomija funkcioniše po različitim principima u odnosu na tradicionalnu ekonomiju pa samim tim zahtijeva i drugačiju ekonomsku analizu“, smatraju autori koju u knjizi daju odgovore na pitanja : Da li digitalna ekonomija povećava ili smanjuje razliku između bogatih i siromašnih? Kako proniknuti u principe i suštinu funkcionisanja digitalne ekonomije? Kako od slabo razvijene industrijske ekonomije strukturnom transformacijom doći do konkurentne digitalne ekonomije?

vujicalazovicpromocijaknjigeAutori su saglasni i u tome da je korpus znanja vezan za ovu problematiku neizostavan segment modernog ekonomskog obrazovanja u eri digitalnih transformacija i snažnih konkurentskih nastupa na tržištu. Zato prof. dr Vujica Lazović, odgovarajući na pitanje kako od slabo razvijene industrijske ekonomije transformacijom doći do digitalno konkuretne ekonomije, postavlja formulu uspjeha – „Ulaganjem u obrazovanje do najsigurnijeg rasta i razvoja!“.

Govoreći o aktuelnom pitanju digitalizacije države, na pitanje kada su zemlje e-spremne, koautorka knjige doktor ekonomoskih nauka Tamara Đuričković nudi odgovor:- “onog trenutka kada je država u mogućnosti da kreira usluge isključivo digitalnim putem a ne na tradicionalan način , možemo govoriti o njenoj e-spremnosti.”

Dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Nikola Milović istakao je da je držanje koraka sa tehnološkim dostignućima imperativ svih nas, bilo da govorimo na mikroplanu o našim zanimanjima, ili na makroplanu o budućnosti države i njenoj pripremljenosti za ono što digitalizacija nosi:

“Naš zadatak je da studentima Ekonomskog fakulteta obezbijedimo obrazovanje adekvatno potrebama savremenog tržišta rada, a jedan od načina da to postignemo je da im omogućimo pristup savremenoj literaturi.”

digitalnaekonomijaekonomskiO knjizi Digitalna ekonomija - nešto već znamo, nešto naslućujemo, a nečega još uvijek nijesmo svjesni! Na promociji su govorili i prof. dr Božo Krstajić sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i prof. dr Biljana Rondović sa Ekonomskog fakulteta UCG.

Knjiga je smatraju autori, namijenjena kako studentima tako i ljudima iz svijeta biznisa, poslovne i javne administracije, inovatorima i promoterima startup biznisa, kao i široj čitalačkoj publici.

vujicalazovic2

Prof. dr Vujica Lazović profesor je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na predmetima Informatička ekonomija, Ekonomska filozofija i Projektovanje informacionih sistema.

Bio je dekan (2000-2006) i rukovodilac doktorskih studija na ovom fakultetu (2007-2012), potpredsjednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem (2006-2016), kao i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije i ccTLD menadžer nacionalnog domena.me (2009-2016). Dobitnik je nagrada Bečkog ekonomskog foruma i Evroazijskog ekonomskog samita. Ambasador je Crne Gore u Republici Sloveniji.

Dr Tamara Đuričković doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2016. godine gdje je radila kao saradnik u nastavi na na informatičkoj grupi predmeta (2005-2016). Bila je savjetnik u kabinetu potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem (2007-2009), kao i rukovodilac sektora za razvoj elektronske uprave u Ministarstvu za informaciono društvo u Vladi Crne Gore (2009-2010).

Autorka je većeg broja radova iz oblasti digitalne ekonomije, elektronske uprave i elektronskog poslovanja. Trenutno radi u Agenciji za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.