Četiri opštine i preduzeća nagomilali 11 miliona novog duga

Četiri opštine i lokalna preduzeća nagomilali su 11 miliona eura novih poreskih dugova, saopštili su Pobjedi iz Poreske uprave, ali ih nijesu imenovali.

Objavljeno: 16. 10. 2018 - 06:46

Upozorili su, međutim, da će intenzivirati blokade računa i krenuti u pokretanje stečajnih postupaka protiv opštinskih preduzeća ukoliko ne izmire obaveze.

- Kod četiri opštine i jednog broja lokalnih preduzeća evidentno je kašnjenje s uplatom tekućih obaveza. Sedam miliona eura duguju opštine i četiri miliona lokalna preduzeća.

Tokom prošle i ove godine intenzivirana je komunikacija s rukovodstvima lokalne samouprave i Zajednicom opština.

Započeta je i primjena mjera prinudne naplate blokadom žiro računa, kako bi se još jednom podsjetilo da kašnjenja u servisiranju poreskih obaveza neće biti tolerisana - kazali su našoj redakciji iz Poreske uprave.

PRINUDA I STEČAJ

 Prinudna naplata biće, kako su najavili, preduzimana u kontinuitetu.

 - Preduzimaće se i mjere predlaganja stečaja ukoliko se na drugi način ne bude mogao naplatiti dug od lokalnih preduzeća, bez obzira što su ona od vitalnog značaja za funkcionisanje opština - upozorili su iz ovog organa koji je u sastavu Ministarstva finansija.

Opširnije u Pobjedi