Vučinić: Vlast da ne zaboravi ko je stvorio nezavisnu Crnu Goru

Bilo bi mudro, poručio je Stevo Vučinić, dok još nije kasno, da se vlasti okrenu Crnogorcima, Crnogorskoj crkvi i crnogorskim nacionalnim institucijama.

Objavljeno: 17. 10. 2018 - 07:47

- Neka ne zaborave da su snažne i ujedinjene crnogorske političke partije, mediji, pojedinci i nacionalne institucije bili temeljni oslonac na kome se, nakon raskola u jedinstvenome DPS-u 1989. godine, današnja vlast oslonila, preuzela upravu zemlje i dovela je do nezavisnosti. Kao što nije mogla ni 1989. godine bez Crnogoraca i crnogorskih nacionalnih institucija preuzeti i očuvati vlast, ni danas, bez njih i s njima ujedinjenih oko crnogorskih nacionalnih i državnih interesa ne može sačuvat, ni sebe ni zemlju– naglasio je Stevo Vučinić.