Vještačka inteligencija može uništiti ljudski rod koji traga za božanskim moćima

Početak XXI vijeka najavio je novu eru u istoriji ljudskog roda naglim razvojem tehnološke revolucije. Dok je industrijskoj revoluciji bilo potrebno nekoliko vjekova da mašinama zamijeni ljudske mišiće, koje danas obavljaju gotovo sve fizičke poslove, dotle je nova tehnološka revolucija na putu da robotima i vještačkom inteligencijom u nekoliko dekada zamijeni ljudski mozak.

Objavljeno: 18. 10. 2018 - 00:00

Gotovo svakim danom izlaze iz laboratorija novi pronalasci, koji zamjenjuju ljudski um, sve efikasniji i savršeniji i odmah  nalaze široku primjenu i preplave tržište,  da bi ubrzo i oni postali prevaziđeni.

Najjači kompjuteri u svijetu već sada su u mnogo čemu superiorni ljudskom mozgu.  Nestaju granice između realnog i virtuelnog svijeta. Homo sapiens je od lokalnog i linearnog svijeta, đe se sve dešavalo veoma sporo i u neposrednoj blizini, ušao u globalni i eksponencijalni svijet, koji je veoma različit od onoga na sto je naš mozak evolucijom prilagođen.

Ko će zamijeniti čovjeka: Ako se zanemari filozofski argumenat da li mašine zaista mogu misliti, svi su izgledi, da bi one mogle dati  ljudskim bićima gotovo božansku moć! Homo sapiensa ce zamijeniti Homo Deus, kako je to opisao Noah Harari u knizi “Homo Deus-a brief history of tomorrow”.

roboti2

Po njemu, iz Silikonske doline dopiru znaci rađanja nove tehno-religije, koja ima malo veze sa bogom, a koja bi mogla imati u Kini najplodnije tlo, jer u njoj postoji ideološki vakuum uprkos komunizmu i konfučionizmu, koji su samo pogodna fasada.

 Pored toga, u Kini godišnje diplomira više od osam miliona studenata, većinom tehničke struke i spremni su da preuzmu primat od Amerike u novoj tehnologiji, posebno u vještačkoj inteligenciji. 

Religije izgubile vezu sa realnošću: Religije su izgubile gotovo svaku vezu sa sadašnjom tehnološkom realnošću. Kako će religija objasniti ako se desi da nanotehnologija i regerativna medicina pretvore osamdesetogodišnjaka u trideset godina mlađu osobu?

Za ovo nema odgovora ni u Kuranu, ni u Bibliji, ni u Talmudu. Religije, a i neki futuristi, gledaju na robote kao nešto neizbježno, ili fatalno u čemu ljudi imaju samo perifernu ulogu.

Najvažniji djelovi mnogih religioznih dogmi nijesu moralni principi, već postojanje boga.

No, bog je produkt ljudske imaginacije, a ova je produkt biohemijskog algoritma. Uostalom Paskal je rekao da efektivna i uspješna religija, kao i svaka doktrina, mora biti protivna zdravom razumu!

Za jednog satiričara  religije su danas od ogromne koristi, jer pružaju mnogo spokojstva i utjehe današnjem svijetu, podijeljenom i zakrvljenom—oko religije!

karl-marks

Da se Marks pojavi danas vjerovatno bi savjetovao svoje sljedbenike da manje čitaju Das Kapital, a više vremena posvete internetu. Jer, što će se desiti  kad jednom vještačka inteligencija  nadmaši ljude u rješavanju kognativnih problema i kad roboti postanu najveći dio radne snage, svaki od njih u tri smjene, bez odmora i bolovanja?

Ljudi gube upotrebljivost: Kakav će biti opšti uticaj na drustvo kad mnogi ljudi izgube svoju ekonomsku i vojnu upotrebljivost? Hoće li politički i ekonomski sistem funkcionisati i bez većine ljudi?

Za sajber rat neće trebati opšta mobilizacija, jer će trajati možda nekoliko sati, ili čak minuta. Moć i bogatstvo će se još više koncentrisati u rukama veoma malog broja ljudi, koji će kontrolisati moćne algoritme.

Što će raditi ti besposleni ljudi? Hoće li postati umjetnici? Možda će i tu ljudsku kreativnost preuzeti algoritmi. Prema sadašnjem stanju nauke, umjetnost nije izraz metafizički zanesenih duša, već organski logaritmi u određenoj matematičkoj konfiguraciji.

Muzikolog David Cope iz Kalifornije stvorio je kompjuterski program za komponovanje klasične muzike, koji tako dobro imitira Betovenov stil, da ga slušaoci nijesu mogli razlikovati od izvorne muzike.

Da li će Homo sapiens postati zastario i iščeznuti kao što je to i njegov prethodnik Homo erectus? Sa geopolitičkog stanovišta to će predstavljati dramatične promjene. Da li će ona država koja ima najmoćniju vještačku inteligenciju osvojiti svijet, ako želi?

Još je Čerčil govorio da će imperije budućnosti biti imperije uma. EU već naveliko razmatra legalni i moralni aspekt korišćenja robota i vještačke inteligencije, kao i koncept samog značenja biti ljudsko bice.

Hoće li roboti imati individualitet (“personhood”), ili će biti tretirani kao robovi u rimskom zakonu? Prijetnja današnjem liberalizmu ne dolazi od filozofskih ideja da uopšte ne postoji slobodna individua, već od tehnologije, koja donosi poplavu veoma korisnih izuma, koji ostavljaju sve manje mjesta za slobodnu volju individue.

Da li će demokratija preživjeti: Postavlja se pitanje, da li će demokratija, slobodno tržište i ljudska prava preživjeti ovaj nasrtaj? Opšti progres od biološkog ka nebiološkom biće daleko brži, jer će nebiološki dio inteligencije razvijati svoje kapacitete eksponencijalno.

Mozak je mašina, istina biološka, ali mašina. Poznato je da mozak specifičnim biološkim mehanizmom uzrokuje savjest, kao bilo koji drugi biološki proces. A savjest je suštinski atribut i bit ljudske vrste.

Marks je govorio da su do sada filozofi bili zadovoljni da interpretiraju svijet i da ga sada treba mijenjati. Protivnici Marksa kažu: promjene će se i onako desiti, bez obzira na sve. Ono što danas hitno trebamo je da interpretiramo tu transformaciju, tako da se ona ne desi bez nas.

“Kidnapovanje” ljudske inteligencije u korist vještačke inteligencije je daleko najveća prijetnja. Razvoj Homo sapiensa biće postepen, sve dok naši potomci ne dođu do saznanja da više nijesu vrsta živih bića koje opisuje Biblija, već neki novi čudni hibrid, koji će se prvo pojaviti u velikim i finansijski moćnim korporacijama, koje nemilosrdno jure za profitom. Ponašaju se kao da sve drugo što se dešava u društvu nije dio njihovog zivota.

Njima je najvažnije da izbjegnu svaku društvenu kontrolu i regulacije, stalno se pozivajući na na moć nevidljive ruke slobodnog tržišta. No, kako navodi Noah Harari, ta ruka nije samo nevidljiva već i slijepa i neće spasiti ljudsko društvo zakonom ponude i potražnje, već se to može desiti jedino širenjem humanizma, kao vrhovnog i dominantnog principa i smisla egzistencije.   

Perpsektive vještačke inteligencije: Glavni akteri i najuticajniji učesnici, koji rade na vještačkoj inteligenciji, imaju različita misljenja u pogledu posljedica i perspektiva svojih izuma. Kažu: mi smo majstori softvera, koji je naša besmrtnost, jer ni presjednik Amerike ni Papa, ni bilo ko drugi ne može uraditi što mi možemo.

Google i Facebook se takmiče ko će biti prvi u kreiranju novog “god like” hibridnog stvorenja budućnosti. Facebook, Microsoft i Apple već primjenjuju neke forme vještačke inteligencije.

Steve Wozniak kaže: Ja sam se već pomirio sa sudbinom da budem “kućni ljubimac” mojem robotu, dok za Larry Page-a će poboljšati život svih ljudi, jer će njihove svakodnevne poslove obavljati roboti, pa će imati vise vremena da provedu sa familijom i za lično usavršavanje- naročito kad ih roboti ostave bez posla!

mark-zuckerberg

Mark Zuckerberg, kojeg su nazvali “genetic-engineered psychopath”, smatra da ima vrlo malo osnova i logike, sem u naučnim fantazijama, da se desi “doomsday” scenario.

Mi još neznamo ni što je vještačka inteligencija, a ne da je kontrolišemo. Međutim, već se pred američkim Kongresom morao izvinjavati za ozbiljne greške, koje je napravio Facebook, a u EU pokreću antimonopolističke mjere protiv njega.

Opasnosti: Bill Gates predviđa da će prvo biti masovno gubljenje posla, a onda će zavladati strah. Vještačka inteligencija je potencijalno opasnija od nuklearne katastrofe, jer se atomska bomba ne može napraviti slucajno.

Henry Kisinger se pita što ako vještačka inteligencija (VI) postigne namjeravani cilj optimalnom aktivnošću, ali to ne može objasniti racionalno, ili je to objašnjenje izvan moći ljudskog jezika i rezona. Da li će VI značiti kraj prosvijećenosti? Predlaže da se hitno formira komitet eksperata na najvišem nivou.

Elon Musk je poznati vlasnik kompanije Tesla, koja proizvodi električna auta, gotovo savršeno elegantne linije da mu zavide i modne starlete.  

Bio je od ranije poznat svojim alarmantnim pogledom na VI. Smatra da materija ne može organizovati sebe u čipove, ali može kroz povezanost sa biološkim bićem, kroz stalno usavršavanje doći u mogućnost da to uradi.  Uložio je milijardu dolara u neprofitnu organizaciju, koja radi na pronalasku sigurnije i pouzdanije VI, čiji će rezultati biti pristupačni svima.

ilon-mask

Ako bi došlo do neke vrste “melt down”  da se logaritmi na lokalnom nivou otrgnu kontroli, onda bi ljudska zajednica to još mogla zaustaviti. To bi bila neka vrsta osiguranja u slučaju da se VI okrene protiv čovječanstva. Međutim, ako je VI centralizovana biće je nemoguće zaustaviti. Kad  jednom neprijateljski nastrojena superinteligencija postoji može nas spriječiti da promijenimo ono što ona preferira, pa će nasa sudbina biti zapečaćena. Za njega je veoma uzbudljivo živjeti u sadasnjem vremenu, jer ćemo u nekoliko dekada doznati da li idemo prema samouništenju, ili prema kolonizaciji svemira. Naša biosfera je samo jedan milioniti dio materije i energije u Sunčevom sistemu. Današnja tehno- revolucija može Homo sapiensa promovisati u neprikosnovenog vladara planete, a sljedeća ga čak može učiniti lordom galaksija.

Demis Hassabis, sada vodeći istraživač na polju VI i osnivač misteriozne laboratorije “Deep mind” u Londonu, šahovski majstor, zastupa da treba ići punom brzinom naprijed, pa makar VI slijedila ljude na Marsu! Musk ga je još prije nekoliko godina upozorio da kreiraju sredstva vlastite destrukcije.

“Kad imaš kuću osiguraš je protiv požara. Izmislili smo pojaseve i vazdušne jastuke u kolima da nas štite u sudaru, što je u svoje vrijeme naišlo na veliki otpor auto industrije. Kad je u pitanju nuklearna bomba i VI ne želimo da učimo na vlastitim greškama. Moramo prvi put biti u pravu. U ovoj drami nema drugog čina”.

Regeneracija tkiva: Ima ih koji smatraju gotovo izvjesnim da ćemo za nekoliko dekada ići na kliniku, ne za ljekove, već da nam regenerišu oštećeno tkivo i zamijene dotrajale djelove, koji slabo funkcionišu. Nanobits, koji su nebiološka verzija virusa, ili bakterije, u našim venama i arterijama liječiće naša tijela iznutra. Preuzeće kontrolu nad našom sudbinom. Zivjećemo onoliko koliko želimo-što čini suptilnu razliku od vječnog života-zaključuju ovi optimisti

hasabisPotraga za besmrtnošću: U potrazi za blaženstvom i besmrtnošću ljudi zapravo pokušavaju da se uzdignu do božje moći. Da bi nadvladali starost i nemoć prvo treba postići da kao bog imamo kontrolu nad svojom vlastitom biološkom supstancom.

Za četiri milijarde godina priroda je čeprkarila po ovim našim tijelima- kaže Harari-da bi smo od ameba, reptila i mamala stigli do Homo sapiensa, kao zadnje faze. Relativno mala promjena u genama, hormonima i neuronima bila je dovoljna da se transformiše Homo erectus, koji nije mogao proizvesti ništa impresivnije sem kamenog oruđa, u Homo sapiens, a ovaj proizvodi satelite i kompjutere.

Ko zna kakve će biti posljedice od još nekoliko promjena u našem DNK, hormonalnom sistema i strukturi mozga? Bioinžinjering neće čekati na prirodnu selekciju, već će svrsihodno ispisati novi genetski kod, promijeniti biohemijski balans u mozgu, koji će se razlikovati od Homo sapiensa isto koliko se on razlikuje od svojeg prethodnika. Razlika u odnosu na ostala živa bića je u tome što kod ljudi informacije (“data”) protiču u mnogo kompleksnijem ustrojstvu, upotrebom superiornijih algoritama.

Kompjuter i program mogu biti dvoje, ali mozak i um su jedno. Kompjuteri mogu integrisati svoje kapacitete trenutno i od deset može postati jedan mnogo brži i većeg kapaciteta. Ljudska bića to ne mogu. Svaki od nas ima distinktivnu induvidualnost, koja se ne može premostiti, što predstavlja limitaciju biološke inteligencije. Moguće je da će doći do sjedinjenja biološke inteligencije i inteligencije mašina, što bi bukvalno omogućilo da “hardware” mozga direktno komunicira sa kompjuterom. 

Ray Kurzweil, čija se knjiga “The Singularity is near” smatra za proročanstvo kaže: već smo postali CYBORGS (sybernetic organism), jer su tvoj telefon i kompjuter postali produžetak tebe, ali je komunikacija kroz pokrete prstiju, ili govorom što je sporo.

Singularnost tijela i mozga: Singularnost će nam omogućiti da nadmašimo limitaciju našeg biološkog tijela i mozga. Ona će biti rezultat sjedinjavanja ogromnog znanja sadržanog u našem mozgu, sa još većim kapacitetom znanja i brzine naše tehnologije. To neće biti jedna stepenica u evoluciji, jer će ustvari biološka evolucija biti sasvim obustavljena.

Teodor  Kazinski poznat od prije 30 godina kao “Unabomber”, koji  izdržava doživotnu robiju, bio je opsjednut po njemu neizbježnom katastrofom, koju donosi nauka i tehnološko društvo.

5694e4a1-8ce0-4b16-aebd-59d70a0a0a64-haker-718x446Pravi eksplozivne naprave, koje u pismima šalje univerzitetskim profesorima i poznatim naučnicima. Bilans: tri ubijena i trideset ranjenih. Postaje najpoznatiji kriminalac u Americi. U svom manifestu, koji sam preveo i objavio prije desetak godina, pored ostalog kaže:

“Ako mašinama bude dozvoljeno da donose vlastite odluke, mi ne možemo praviti  pretpostavke  kakav će rezultat biti. Nadati se da ljudski rod neće biti toliko luckast da  mašinama preda svu moć odlučivanja. Mi ne sugerišemo da  će mašine “svojevoljno” preoteti  kontrolu i uzurpirati moć, ali postoji mogućnost da će stihijski i nesmotreno ljudski rod doći u poziciju takve zavisnosti od mašina da više neće imati praktičnog izbora, već da se “preda” i prihvati sve odluke mašine. Kako društvo i problemi, na koje nailazimo svakog dana, postaju sve kompleksniji, a mašine sve inteligentnije, čovjek će se sve više oslanjati na mašine, jer će biti bolje i uspješnije od ljudskih odluka. Eventualno, možemo dostići fazu u kojoj odluke potrebne za funkcionisanje čitavog sistema budu tako kompleksne da ljudska bića jednostavno neće biti sposobna da ih inteligentno rješavaju. U toj fazi, mašine će imati efektivnu kontrolu, a ljudi neće moći da ih isključe, jer će biti toliko zavisni od njih da bi svako isključenje značilo samoubistvo".

Tako je, mnogo prije svih ostalih, razmišljao Kaczinski, koji je proglašen za šizofreničara!

Za italijanskog filozofa Giulio-a Giorello-ja duša postoji, ali je sačinjena od sićušnih robota! Na pitanje da li će roboti prenaseliti planetu, kazao je hoće, pa šta? To će biti naša djeca, koju je stvorio naš um. U suštini, Darvinova teorija negira postojanje duše, što je zastrašujuća misao za one koji vjeruju da postoji vječna indivividualna suština, koja je nepromjenljiva i koja i poslije smrti ostaje netaknuta. Religija odbija evoluciju radije nego da se odrekne duše.

blazo-sredanovicMeđu svim živim bićima, samo Homo sapiens ima superiornu umnu svijest, što nije neka mistična, vječno postojeća supstanca, već je sačinjena od mnogo djelova i stalno se mijenja i nema rezone da bude vječna. Svijest potiče od elektro-hemijske reakcije u mozgu kroz “data-processing” funkciju, ali niko nema do sada ideju kako dolazi do manifestacije bola, ljutnje ili ljubavi. Mozak je kompleksan sistem sa više od osamdeset milijardi neurona, među kojima se stalno izmjenjuju elektromagnetski signali.

Kurzweil naglašava da će već u sljedećoj dekadi nebiološka inteligencija biti moćnija od ljudske, sto ne podrazumijeva kraj biološke inteligencije, čak i ako je skinuta sa trona superiornosti, jer će i dalje sve poticati od biološkog dizajna.

Iz naše ljudske perspektive, ova superiorna inteligencija će se pojaviti kao naš odani sluga, koji će zadovoljavati naše potrebe i želje, baš kao i mašine u industrijskoj revoluciji.

Međutim, neophodno je potrebno posjedovati nanotehnološki imuni sistem, prije nego što do toga dođe. Ovaj imuni sistem mora imati kapacitet da preduhitri destrukciju i najmanjeg intenziteta i svojstvo da se samo-replicira, inace nebi mogao da nas odbrani. Potpuno ukidanje naučnih ispitivanja nije rješenje, jer bi za to bio potreban totalitarni sistem vladavine.

 Internet i smartphone postali su prodorna demokratska snaga. Pored toga to bi bilo ekonomsko samoubistvo za svakog lično, kao i za preduzeća i nacije u cjelini. Međutim, moguće je prići djelimičnom i konstruktivnom ograničenju aktivnosti, kojima se reskiraju nagativne posljedice, ali je pitanje na kojem nivou.  

Smatra da je Kaczinski u pravu da postoji rizik zbog dubokog preplitanja prirode onog što je korisno i  što je destruktivno, pa će biti provokativno izdvojiti ono što je poželjno i fizibilno, ali to je dio naše etičke odgovornosti.

Realno je pretpostaviti da će moć našeg saznanja da se zaštitimo rasti paralelno sa otkrivanjem onog sto je opasno. Do sada smo uspješno kontrolisali štetne viruse, jer je potrebno znanje bilo pristupačno odgovornom osoblju.

Pokušati da se ograniči takvo znanje vodilo bi još nestabilnijoj situaciji. Nije dobro ni centralizovati tehnologiju, jer bi moglo doći do čestih prekida i mogućih nesreća. Primjer je internet kao distributivna tehnologija, koji funkcioniše uspješno, jer ako se jedan kanal ukine informacije se dobiju zaobilaznim putem. Slično je sa solarnim panelima u poređenju sa centralizovanim električnim sistemom-zaključuje Kurzweil.

U okviru današnjeg gledanja na situaciju, slobodno tržište, kapitalizam i komunizam nijesu suprostavljene ideologije, već su u suštini dva “data processing” sistema, koja se međusobno takmiče.

Kapitalizam koristi distributivni metod procesuiranja, dok se diktatorski režimi oslanjaju na centralizovano procesuiranje informacija. Kapitalistički sistem direktno povezuje proizvođače i potrošače da slobodno razmijenjaju informacije i donose odluke nezavisno. Kapitalizam nije pobijedio u hladnom ratu zato sto je bio etički superioran, već zato što je distributivni sistem procesuiranja informacija uspješniji od centralizovanog, bar u period ubrzane tehnološke revolucije.

Slobodu informacija ne treba interpretirati jednako sa starom liberalnom idejom slobode govora. Sloboda izražavanja je data ljudima, dok sloboda informacija nije data ljudima, već prije svega samim informacijama da mogu slobodno cirkulisati, što treba da ima prednost nad slobodom pojedinca.

Prva žrtva postao je Aaron Swartz, mladi haker koji je 2008. godine objavio “Guerilla Open Access Manifesto” zahtjevajući slobodno i neograničeno proticanje informacija, kao najvažnije predostrožne mjere. Izvršio je samoubistvo, radije nego da ide u zatvor, zato što je vjerovao da ideje i ostvarenja ne pripadaju ljudima koji ih stvore, već svima.

No, tehnologija nije samo dostupna i ne donosi samo moć odgovornim i savjesnim ljudima, već i lošim. Svako može biti svetac ili terorista. Može se reći da nam budućnost neće više biti ono što je bila! Još je Šekspir kazao: Mi znamo što smo, ali ne znamo što bi mogli biti.