Institucije i autori podržali ukidanje dozvole za rad PAM-u

Potpisnici Inicijative na osnovu koje je Zavod za intelektualnu svojinu ukinuo dozvolu za rad Organizaciji za zaštitu prava muzike PAM CG, pozdravili tu odluku. U reagovanjima i u razgovoru za Portal RTCG, predstavnici JP Morsko dobro, Nacionalne turističke organizacije, Crnogorskog turističkog udruženja, kompozitori i autori filmova, ukazali su na, kako kažu, višegodišnje nezakonito poslovanje PAM-a.

Objavljeno: 17. 10. 2018 - 22:41

Javno preduzeće Morsko dobro, po riječima direktora Predraga Jelušića, bilo je kolateralna šteta u neriješenim odnosima između organizatora manifestacija i PAM-a.

„Dešavalo se da PAM, račun za autorska prava, umjesto organizatoru manifestacije, pošalje nama ili sudskim putem zahtjeva da ga plati JP Morsko Dobro, a samo zbog toga što se ta manifestacija održavla u zoni morskog dobra“ kazao je Jelušić Portalu RTCG. U ovom preduzeću smatraju da bi zaštitu autorskih prava trebalo postaviti na institucionalni nivo, a nikako ga svesti na nivo NVO sektora, s obzirom na to da je PAM registrovan kao NVO organizacija.

„Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom u redovnom sudskom postupku, dokazivalo je zloupotrebe PAM-a, kroz tužbe za plaćanje naknade, kroz institut „solidarne odgovornosti“ za organizaciju festivala u zoni morskog dobra. Iz tog razloga smo i podnijeli inicijativu Ministarstvu ekonomije, u julu 2017. godine, za izmjene člana 39 nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima, sa ciljem poštovanja autora i autorskih prava, i naplate istih od strane korisnika zaštićenih prava“, navodi se u reagovanju. Napominju da su upravo iz tih razloga podržali Inicijativu, upućenu Ministarstvu ekonomije, a u kojoj su ukazali na nepravilnosti u radu i tražili oduzimanje/poništaj dozvole za obavljanje djelatnosti PAM-a.

Inicijativu upućenu Ministarstvu ekonomije podržala je i Nacionalna turistička organizacija, radi, kako poručuju, obezbjeđivanja uslova za punu primjenu Zakona o autorskim i srodnim pravima. Kako se navodi u reagovanju direktorice NTO Željke Radak Kukavičić, na to su se odlučili jer su „ lokalne turističke organizacije ukazale na nepravilnosti koje se odnose na obračun i izmirivanje naknada PAM-u, a sa kojima su se susretale prilikom organizacije velikog broja manifestacija, koje pored ostalog promovišu ponudu grada i države“. U NTO-u smatraju da je Zavod za intelektualnu svojinu utvrdio da su se stekli uslovi za donošenje Rješenja za oduzimanje dozvole za rad PAM-u. „Cijenim da je definisanje jasnih kriterijuma neophodno za punu implementaciju zakona“ kaže Radak Kukavičić.

Još jedan potpisnik inicijative je Crnogorsko turističko udruženje.“ Privreda je protiv nezakonitog i netransparentnog rada PAM-a, protiv utvrđivanja nadoknada bez jasnih kriterijuma, bez uvažavanja činjenice o sezonskom radu ugostiteljskih objekata i njihovoj popunjenosti. Reketiranja koja je PAM sprovodio prema privredi, razlikuju se i do 300 odsto prema objektima iste kategorije i sličnog kapaciteta“ navodi se u reagovanju generalne sekretarke CTU-a Milene Raičković. Iz Udruženja poručuju da u potpunosti podržavaju odluku Zavoda za intelektualnu svojinu.

Za kompozitora i autora filmova Miodraga Bola Boškovića, Rješenje Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore o oduzimanju licence PAM-u, je, kako kaže, jedino pravedno i zakonito. „Nakon 10 godina suđenja sa pomenutom organizacijom, dobio sam dvije pravosnažne presude kao autor. U toku je i novi postupak. Toliko nezakonitosti u višegodišnjem radu PAM-a, moralo je doći pod sud zakona i drago mi je da je ovoga puta uz oduzimanje licence za rad, postignut i konsenzus za podizanje krivičnih prijava protiv direktora i svih članova Upravnog odbora“ kaže Bošković. 

Kantautor Slobodan Kovačević u reagovanju navodi da priželjkuje pravedniju i transparentniju reorganizaciju PAM-a, iz koje je, kaže, nepravedno i protivzakonito izbačen i kažnjen, samo zbog toga što je želio da se radi transparentno i da se ima uvid u poslovanje. „Zbog ovog mog stava podnio sam veliko poniženje i veliku materijalnu štetu, jer su moji autorski honorari bili svedeni na uvrjedljiv i ponižavajući iznos od 20 do 50 eura na godišnjem nivou, dok su moje kolege, koje su uz glavnog dirigenta, imale po nekoliko hiljada eura. Ako tome dodam da sam bio uskraćen za dio nadoknade u Upravnom odboru, onda je jasno koliko sam bio oštećen“ kaže Kovačević i naglašava da je zbog svega toga pokrenuo sudsku parnicu.

U reagovanju navodi i da želi da se sprovede pravedna i transparentna reorganizacija PAM-a, koja će imati za cilj da se nadoknade i poprave svi navedeni propusti, ali i, kako kaže, postigne pomirenje među autorima.

Podsjetimo, Portal RTCG objavio je danas da je Zavod za intelektualnu svojinu, donio Rješenje o oduzimanju dozvole za rad Organizaciji za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG. Taj potez Zavoda u PAM-u ocjenjuju nezakonitim i najavljuju žalbu. 

U Rješenju o oduzimanju dozvole od 15. oktobra 2018. godine, u koji je Portal imao uvid, navodi se da je Zavodu za intelektualnu svojinu, preko Ministarstva ekonomije, dostavljena Inicijativa za oduzimanje dozvole za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava NVO Organizaciji za zaštitu prava autora muzike Crne Gore - PAM CG.
U Rješenju se dalje navodi da se "inicijativom, u bitnom ukazuje na presudu Privrednog suda Crne Gore, P.br. 503/2016 od 09. 06. 2016. godine i njenu sadržinu, na nezakonito poslovanje, zloupotrebu prava, netransparentnost i nepravilnosti u radu, kao i na nesavjestan način raspolaganja ukupno naplaćenim novčanim sredstvima PAM-a CG".

Podnosioci inicijative su advokatica Ana Đukanović, Željka Radak Kukavičić ispred Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Predrag Jejušić (Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom), Milena Raičković iz Crnogorskog turističkog udruženja, kompozitor Miodrag Bole Bošković, generalni direktor Hotela Hilton Nemanja Nikolić, Mihailo Tomanović EMC Group (Festival "Sea dance"), osnivač EXIT festivala Dušan Kovačević i kompozitor Slobodan Kovačević.

Iz Zavoda za intelektualnu svojinu nije bilo moguće dobiti zvaničnu potvrdu o oduzimanju dozvole za rad PAM-u. Izvršni direktor PAM-a CG Vasilije Raičević, kazao je za Portal RTCG da ova organizacija ne prestaje sa radom.

"Rješenje o oduzimanju dozvole je krajnje nezakonito. O neutemeljenosti i pravnoj besmislenosti rješenja najbolje govori obrazloženje, u kojem je kao jedini dokaz navedeno da PAM CG nema statut. Od osnivanja i registracije PAM-a, niko nije pokušao da ospori njegov statut " saopštio je Raičević.

Iz te organizacije poručuju i da će u zakonskom roku uložiti žalbu.