Bošnjačko vijeće: Nijesmo tražili zabranu Njegoša i Kiša, to je podmetačina

Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori odbacilo je, kako su kazali, insinuacije u vezi sa "misterioznim" apelom isključivanja iz nastavnih programa djela Petra II Petrovića Njegoša i Danila Kiša. U Vijeću smatraju da se radi o "senzacionalističkoj podmetačini" kojom se pokušava isprovocirati nacionalna i vjerska netrpeljivost u Crnoj Gori.

Objavljeno: 18. 10. 2018 - 15:39

"Bošnjačko vijeće nije potpisalo bilo kakav dokument kojim se traži zabrana pomenutih autora. Apel koji je udruženje građana sa drugog kontinenta uputilo našim vlastima ne smatramo vrijednim pažnje, makar ne na način na koji su medijski uspjeli da uznemire javnost Crne Gore i šire", naveli su u saopštenju.

Bošnjačko vijeće predstavlja krovnu instituciju svih Bošnjaka u Crnoj Gori kao konstitutivnog naroda, koji zajedno sa drugim manjinskim narodima čini i gradi multikulturalnu, građansku Crnu Goru, naveli su oni.

Oni dodaju da je Vijeće ustavna kategorija što ga čini jedinim legitimnim predstavnikom Bošnjaka u Crnoj Gori bez obzira na političko ubjeđenje.

"Samim tim Vijeće je i najpozvanija institucija za zastupanje interesa i prava Bošnjaka, koja se bavi identitetskim pitanjima, a sve eventualne poteškoće i probleme rješava u skladu sa zakonom i demokratskim putem prema nadležnim državnim institucijama, što smo i dokazali kroz svoje djelovanje do sada", naveli su u saopštenju.

Istakli su da se na osnovu tih ovlašćenja i demokratskih principa Bošnjačko vijeće odgovorno i transparentno bavi svim pitanjima, pa i obrazovanjem.

Oni su dodali da su njihova zalaganja za unaprjeđenje školskih planova i programa, javnosti poznata kroz medijske izvještaje i saopštenja sa okruglih stolova koje su organizovali u proteklom periodu, a tiču se Bošnjaka u obrazovnom sistemu Crne Gore, gdje se diskutovalo i o spornim sadržajima koji se nalaze u udžbenicima osnovnog i srednjeg obrazovanja, dakle svemu što je nedostatno ili može biti uvredljivo za pripadnike manjinskih naroda, pogotovo Bošnjake.