Sindikati prihvatili: U penziju sa 40 godina staža i 61 godinom života

Skupština saveza sindikata i Glavnog odbora Unije slobodnih sindikata podržala je izmjenu predloga Minisatrstva rada i socijalnog staranja o izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prihvaćenim, izmijenjenim predlogom zakona o penzijskom i invalidskom uslov za starosnu penziju od 40 godina staža biće 61 godina života.

Objavljeno: 18. 10. 2018 - 17:57

Izmjena predloga Ministarstva rada prihvaćena je većinom glasova na današnjem sastanku Glavnog odbora Unije slobodnih sindikata i Skupštine Saveza sindikata Crne Gore. 

Kako je saopšteno iz Unije slobodnih sindikata i Saveza sindikata Crne Gore na današnjoj zajedničkoj sjednici, članovi pomenutih organa upoznali su se sa rezultatima razgovora sa predlagačem Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u vezi sa četiri ključna zahtjeva. Većinskom odlukom članova rukovodstava rezultati razgovora ocijenjeni su pozitivno i kao preduslov za nastavak razgovora o drugim predlozima i sugestijama iznijetim na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Nakon pregovora, dogovoreno je da se propiše da uslov za starosnu penziju od 40 godina staža osiguranja, kumulativno, bude 61 godina života

Kako je saopšteno ostali zahtjevi Sindikata su da se iz obračunskog perioda izračuna visine penzije, do 2030. godine, isključe zarade, odnosno osnovica osiguranja iz jedne četvrtine perioda staža osiguranja koje su za osiguranika najnepovoljnije (u koje godine ulaze i 1992. i 1993.), da se starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju zaustavi na 66 godina života – za muškarca i 64 godine – za ženu, a uz to da se, u sledećih šest godina, starosna granica za prijevremenu penziju podigne na 63 godine života (po dva mjeseca svake sledeće kalendarske godine), te da se u Budžetu za 2019. obezbijede sredstva za povećanje nominalnog iznosa najniže penzije.

Kako je saopštio Zarubica nastaviće sa pregovorima o ostalim zahtjevima sve do sjednice Socijalnog savjeta. On je naveo da prihvatanje ovih izmjena ne znači da će definitivno odustati od štrajka, sve dok se ne postigne kompletan dogovor.