SAD će donirati opremu za otkrivanje opasnih nuklearnih materijala na granici

Granična policija se Memorandumom obavezuje da će obavještavati SAD o bilo kakvim značajnim detekcijama ili zaplijenama nuklearnog materijala napravljenim kao rezultat korištenja američke opreme.

Objavljeno: 19. 10. 2018 - 11:19

Ministarstvo energetike SAD (DOE), preko Nacionalne uprave za nuklearnu sigurnost (NNSA) će donirati Ministarstvu unutrašnjih poslova vrijednu opremu za za otkrivanje i identifikaciju opasnih nuklearnih materijala na graničnim i kontrolnim prelazima.

Kako se navodi u Menorandumu, NNSA može pružiti tehničku pomoć Graničnoj policiji, bez ikakvih troškova, u vidu opreme i materijala, obuke specijalista, kao i pratećih službi, kako su zajednički identifikovali Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i DOE.

U Memorandumu se koristi izraz „specijalna nuklearna materija“ koji označava plutonijum i uranijum obogaćen u izotopu 233 ili 235.

Takođe, pominje se i „Druga radioaktivna materija“ koja uključuje radioaktivne supstance koje emituju jonizujuće zračenje i pogodne su za upotrebu u radiološkim uređajima za raspršivanje.

Podsjeća se da kroz značajan broj projekata Ambasada SAD-a pruža podršku modernizaciji rada i jačanju kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije.

“Program Nacionalne uprave za nuklearnu bezbjednost je usmjeren na borbu protiv nezakonite trgovine posebnim nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom. Na osnovu sastanaka sa predstavnicima Uprave policije/Sektora granične policije, identifikovane su potrebe Uprave policije u tom djelu i ponuđena je donacija opreme za otkrivanje i identifikaciju ove vrste materijala na graničnim kontrolnim prelazima Crne Gore”, piše u dokumentu.

U cilju realizacije pomenute donacije, inicirano je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju. Konkretnije, Memorandum o razumijevanju о sprječavanju nezakonite trgovine nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom će biti osnov za uspostavljanje saradnje na otkrivanju i zabrani nezakonite trgovine posebnim nuklearnim i drugim radioaktivnim materijalom posredstvom tehničke i metodološke saradnje, uključujući tehničku pomoć, besplatno, u obliku opreme i materijala, obuke stručnjaka, kao i pratećih usluga. Takođe, Memorandumom se precizira oslobođanje od svakog plaćanja carina, poreza i drugih dažbina na robu i usluge koje mogu biti predmet saradnje.

Tekstovi memoranduma na crnogorskom i engleskom jeziku će biti usaglašeni diplomatskim putem, kao i u direktnoj komunikaciji između predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.

Prema Memorandumu, Granična policija namjerava da koordinira sa odgovarajućim ministarstvima, agencijama i organizacijama Vlade Crne Gore kako bi se osiguralo da oprema i materijali predviđeni ovim Memorandumom imaju prioritetan tretman kako bi omogućili hitne inženjerske saglasnosti i isporuke do svojih krajnjih destinacija unutar Crne Gore.

“Takođe, Granična policija namjerava na dobrovoljnoj osnovi da dostavi NNSA, u formatu i prema rasporedu koji će odrediti Granična policija i NNSA, informacije o bilo kakvim značajnim detekcijama ili zaplijenama napravljenim kao rezultat korištenja opreme i materijala koji se isporučuju prema ovom Memorandumu. Očekuje se da se u to izvještavanje o informacijama ne uključe zakonite pošiljke specijalnog nuklearnog materijala i drugih radioaktivnih materija”, zaključuje se u Memorandumu.