MEHMEDOVIĆ: Fondom za talente, najzad, sistemski podstičemo najbolje

Fond za kvalitet i talente je sistemski način kojim se na jedan potpuno transparetan način nagrađuju najbolji. Naš cilj je bio da najzad uspostavimo sistem u kome će pod jednakim uslovima i kriterijumima biti dodjeljivane nagrade učenicima i djeci.

Objavljeno: 19. 10. 2018 - 11:53

Piše: Omer MEHMEDOVIĆ

Pritom, mi smo u priču oko Fonda ušli potpuno otvoreno i zato smo i Komisiju koja će vrednovati pristigle prijave formirali tako da je najmanji broj članova Komisije iz Ministarstva, a svi ostali iz Sindikata, Unije srednjoškolaca, direktora, predstavnika muzičkih škola, strukovnih udurženja, nevladinih organizacija, Zavoda za školstvo, Ispitnog centra, Centra za stručno obrazovanje.

Kada govorimo o konkursu za učenike, biće dodijeljene 94 nagrade za učenike VI, VII, VIII i IX razreda osnovne škole; 90 nagrada za učenike srednje škole; 16 nagrada za učenike umjetničkih škola. Pravo da konkurišu za nagradu imaju učenici koji iz pojedinih nastavnih predmeta, odnosno oblasti pokazuju naročiti smisao, interes, radoznalost i sposobnost za misaone i stvaralačke procese i postižu izvanredne rezultate u školi, na takmičenjima i u vannastavnim aktivnostima, a imaju opšti uspjeh najmanje vrlo dobar. Nagrade se dodjeljuju za postignuti uspjeh u školskoj 2017/2018. godini.

Dodjela nagrada vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: 1. opšti uspjeh u školskoj 2017/2018. godini 2. za učenike srednje škole diploma „Luča“ stečena u osnovnoj školi 3. nagrada na državnom takmičenju (takmičenja koja su u organizaciji Ispitnog centra Crne Gore) 4. nagrada na međunarodnom takmičenju (takmičenja koja su u koordinaciji Ispitnog centra Crne Gore) 5. aktivno članstvo u učeničkom parlamentu 6. vannastavne aktivnosti (sportske, kulturne, umjetničke i dr.)  aktivno članstvo; uspjeh na takmičenju; ostalo.

Kada govorimo o konkursu za nastavnike, biće dodijeljene 104 nagrade za nastavnike razredne i predmetne nastave osnovnih škola; 80 nagrada za nastavnike srednjih škola; 16 nagrada za nastavnike umjetničkih škola. Pravo da konkurišu za nagradu imaju nastavnici koji posebnim aktivnostima doprinose kvalitetu nastave i učenju, boljim postignućima znanja i vještina učenika.

Nagrade se dodjeljuju za postignuti uspjeh u školskoj 2017/2018. godini. Dodjela nagrada vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: 1. mentorstvo učenicima koji učestvuju na državnim takmičenjima 2. specijalizacija, odnosno stručno usavršavanje nakon završenih studija u zemlji i inostranstvu 3. objavljen istraživački rad iz struke koji doprinosi unapređivanju i afirmaciji obrazovno-vaspitnog procesa, branjen pred stručnom komisijom 4. objavljivanje rada u stručnom časopisu 5. autorstvo i koautorstvo udžbenika, priručnika, radne sveske ili nastavnog pomagala 6. recenzija udžbenika ili stručne knjige 7. objavljivanje prevoda stručnog članka 8. učešće u naučno-nastavnim tijelima (Profesionalni razvoj nastavnika u školi -PRNŠ i komisije za polaganje eksterne provjere znanja i maturskih/stručnih ispita) 9. izvođenje nastave na stranom jeziku iz pojedinih ili svih nastavnih predmeta, u skladu sa zakonom 10. korišćenje u radu savremenih i inovativnih tehnologija.

(Autor jesekretar Ministarstva prosvjete i član Komisije koji će vrednovati prijave)