Britanska kreditna agencija za podršku izvozu u posjeti Crnoj Gori

Vomik Nur Šah, regionalni direktor Britanske kreditne agencije za podršku izvozu (UKEF) za Centralnu Evropu je ove sedmice u posjeti Crnoj Gori, saopšteno je iz Britanske ambasade.

Objavljeno: 19. 10. 2018 - 14:18

Ova dvodnevna posjeta služi boljem upoznavanju sa potencijalima uvoza i izvoza sa Crnom Gorom.

UKEF je kreditna agencija britanske Vlade, koja ima ulogu da pruži podršku kako izvoznicima iz Velike Britanije, tako i njihovim kupcima u inostranstvu. Tokom posjete, ocijenjeno je na koji način UKEF može podržati trgovinu između Velike Britanije i Crne Gore.

UKEF može da pomogne vladinim ministarstvima, opštinama i privatnim preduzećima koji posluju u Crnoj Gori da obezbijede konkurentne, dugoročne finansije za promet roba i usluga sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Ova ponuda je otvorena i za međunarodne kompanije koje se bave projektima u Crnoj Gori. UKEF može podržavati i javno-privatna partnerstva, finansiranje projekata i refinansiranje tržišta kapitala.

UKEF na raspolaganju ima do 500 miliona dolara za Crnu Goru za sve sektore, uključujući turizam, infrastrukturu, vodu i obnovljive izvore energije, a može pokriti i do 85% ukupnih troškova projekta.

Da bi se kvalifikovali, svaki projekat mora imati najmanje 20% roba i usluga u Velikoj Britaniji, a minimalna vrijednost je 5 miliona eura. Osim kupovine britanske robe, usluge mogu uključivati i master planiranje, projektovanje i isporuku, marketing, konsalting i pravne usluge, kao i niz drugih usluga. Kredit koji se organizuje preko UKEF-a može se vraćati od 2 do 10 godina, a čak i do 18, u nekim sektorima kao što su voda i obnovljiva energija.

Tokom svoje posjete, Šah se sastao sa predstavnicima Ministarstva finansija, privrede, MIPA, Sekretarijata za razvojne projekte, Privredne komore i banaka prisutnih na crnogorskom tržištu, kao i sastanaka sa opštinama Berane i Budva kako bi razgovarali o konkretnim potencijalima projekata.

Britanska ambasadorka Alison Kemp je u vezi sa prvom posjetom UKEF-a, ne samo Crnoj Gori, već i regionu istakla:

"Ova posjeta naglašava ekonomski potencijal koji Ujedinjeno Kraljevstvo vidi u Crnoj Gori. UKEF nudi finansiranje britanske vlade u svim sektorima. To je prije svega jedno korisno sredstvo opštinama i pojedinačnim projektima koji traže finansiranje prema kreditnom rejtingu koji ima Ujedinjeno Kraljevstvo. UKEF takođe može pomoći u identifikovanju odgovarajućih britanskih kompanija koje pružaju visokokvalitetnu robu i usluge, po konkurentnim cijenama na osnovu kojih je Ujedinjeno Kraljevstvo poznato. Uključivanje UKEF-a u projekte u Crnoj Gori će osigurati da finansiranje dolazi sa visokom stopom transparentnosti, uz visoke standarde upravljanja životnom sredinom i socijalnim rizikom, gdje je to neophodno."