Gradonačelnik i uprava Vodovoda potpisuju Ugovor sa konsultantskom kompanijom Fichtner

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković, sa saradnicima, i menadžment DOO Vodovod i kanalizacija na čelu sa izvršnim direktorom Vladanom Vučelićem i predsjednikom Odbora direktora prof. dr Petrom Živkovićem potpisaće ugovor za implementaciju Projekta odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sa konsultantskom kompanijom Fichtner iz Štutgarta 26.10.2018. godine, u prostorijama KFW banke u Frankfurtu.

Objavljeno: 23. 10. 2018 - 15:48

Potpisivanje ugovora predstavlja finalizaciju pripremne faze ovog izuzetno značajnog projekta za Glavni grad.

Radi podsjećanja, u prethodnom periodu izvršena je izrada dokumenata- Fizibiliti studija, dobijena su nepovratna sredstva uz pomoć WBIF-a u iznosu od 10 miliona eura, a kroz kreditni aranžman sa KFW bankom obezbijeđeno 35 miliona eura, čime su ispunjene sve pretpostavke za početak implementacije navedenog projekta.

Potpisivanjem Ugovora sa konsultantskom kompanijom ulazimo u I fazu implementacije projekta, odnosno fazu izrade dijela projektne dokumentacije i tenderskog dokumenta sa ciljem raspisivanja međunarodnog poziva za izbor izvođača.