Bogdanović: Opština Budva da ukloni sporne bilborde

Ministarstvo kulture će, ukoliko se bilbordi u Budvi na kojima se veliča Podgorička skupština, ne skone tražiti da Vrhovni državni tužilac preispita da li je njihovim postavljanjem učinjeno neko krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, saopštio je ministar Aleksandar Bogdanović.

Objavljeno: 23. 10. 2018 - 16:23

“Ministarstvo kulture se više neće baviti ukazivanjem na nepobitne istorijske činjenice, te učenjem bilo koga o crnogorskoj istoriji, već će još jednom istaći da se radi o falsifikovanju istorijskih činjenica u svrhu propagiranja međunacionalne i međuvjerske mržnje, a indirektno i pozivanje na nemire i sukobe”, rekao je on za Portal Analitika.

Kako je dodao, Ministarstvo kulture osuđuje ovaj čin “koji je oličenje društvene neodgovornosti i nesavjesnosti”.

“Poziva se, ovom prilikom, Opština Budva da, u skladu sa svojim nadležnostima, ukloni sporne reklamne panoe. Ministarstvo će, ukoliko panoi ne budu uklonjeni, inicirati i ovoga puta da Vrhovni državni tužilac preispita da li su se aktivnim ili pasivnim držanjem istih stekla obilježja nekog od krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti”, navodi Bogdanović.

Potpredsjednik Budve i funkcioner Crnogorske Vladimir Bulatović kazao je da Opština ne stoji iza isticanja bilborda i organizacije manifestacije.