Prekinut štrajk u ZIKS-u

Danas nešto poslije 16 časova, pritvorena lica koja su započela štrajk u organizacionoj jedinici Istražni zatvor Podgorica prekinuli su štrajk, saopšteno je Portalu Analitika iz Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS).

Objavljeno: 23. 10. 2018 - 18:04

"Kako su se razlozi za pokretanje štrajka pritvorenika odnosili na zdravstvenu zaštitu, pravo na šetnju, te smještaj pritvorenika V. U., obavještavamo javnost o sledećem: Zdravstvena zaštita pritvorenim licima u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija bila je i biće i u budućem periodu dostupna 24 časa dnevno. Kad je u pitanju ostvarivanje prava na šetnju pritvorenika, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija će svim pritvorenim licima obezbijediti šetnju na otvorenom prostoru u dijelu namijenjenom za šetnju, najmanje dva časa dnevno, što će se obezbijediti produžavanjem vremenskog perioda u kojem se realizuju šetnje pritvorenika u ovoj organizacionoj jedinici Zavoda, a vodeći računa o bezbjednosnim i drugim uslovima koje treba uzeti u obzir prilikom realizacije šetnje koji su bili odlučujući za skraćenje vremena za šetnju.  Što se tiče zahtjeva za smještaj zatvorenika V.U., napominjemo da se smještaj i raspored pritvorenih lica vršio u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku i Pravilnika o bližem načinu izvršavanja pritvora, a na koji način će se i u budućem periodu vršiti", navedeno je u saopštenju.