Fokus saradnje Glavnog grada i IRF povećanje zaposlenosti u Podgorici

Definisanje preciznog akcionog plana sa međusobnim obavezama koje bi realizovali timovi obje instititucije najbolji je put ka jačanju preduzetništva u Podgorici, zapošljavanju mladih i smanjenju stope nezaposlenosti, istaknuto je danas na sastanku gradonačelnika Podgorice dr Ivana Vukovića i direktora Investiciono razvojnog fonda Zorana Vukčevića, sa saradnicima.

Objavljeno: 08. 11. 2018 - 15:12

Gradonačelnik Vuković je istakao da će se Glavni grad fokusirati na intenziviranje saradnju sa IRF-om u cilju kreiranja novih kreditnih linija i drugih mehanizama podrške za mlade, početnike u biznisu, nezaposlene, žene i mlade poljoprivredne proizvođače.

„Glavni grad će formirati Sekretarijat za preduzetništvo i na taj način ćemo stvoriti organizacione pretpostavke da se ovi planovi konkretizuju i ojača saradnja sa IRF-om“ istakao je gradonačelnik Vuković. On je naglasio da je u proteklom periodu Glavni grad kroz Biro za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici organizovao seminare, obuke, obezbjeđivao besplatne računovođstvene usluge, infrastrukturu za početnike u biznisu, kao i finansijsku pomoć.

Takođe je svim zaiiteresovanim omogućavao pomoć u pisanju biznis planova po metodologiji IRF-a, kako bi im olakšali da apliciraju za kredite kod ovog investicionog fonda.

Diretkor IRF-a Zoran Vukčević je izrazio spremnost za nastavak  i jačanje saradnje sa Glavnim gradom korz definisanje konkretnog prijedloga mjera na kojima će se  saradnja temeljiti.

„To je nešto što možemo uraditi u kratkom roku. Naš fond godišnje plasira i do 200 miliona eura podrške preduzetništvu, i strogo vodimo računa o tome da se taj biznis bazira na jasnim pravilima poslovanja koja važe i u Evropskoj uniji. Nama je cilj da kroz kreditna sredstva jačamo privredu i stvorimo mogućnost preduzećima da se razvijaju i povećavaju zaposlenost. To je sve u skaldu sa naporima Glavnog grada za smanjenje nezaposlenoti u Podgorici, i na tome smo radili i u prethodnom periodu“ istakao je Vukčević.

Na sastanku je zaključeno da je potrebno ohrabiti ljude da se bave privatnim biznisom i da realizuju svoju biznis ideju, posebno kroz edukaciju koja bi bila sveobuhvatna, a da svi oni koji je uspješno završe i predstave kvalitetan biznis plan, mogu da očekuju podršku IRF-a.