Partnerstvo Komore i Glavnog grada za dobrobit privrede

Privredna komora Crne Gore i Glavni grad nastaviće da razvijaju intenzivnu saradnju i partnerske odnose u cilju unapređivanja poslovnog ambijenta u Podgorici.

Objavljeno: 08. 11. 2018 - 16:10

To je ocijenjeno na sastanku predsjednika Privredne komore Vlastimira Golubovića sa gradonačelnkom Podgorice Ivanom Vukovićem.

U radu sastanka učestvovali su predstavnici najvišeg rukovodstva Komore i članovi tima gradonačelnika.

Golubović je podsjetio da novi Zakon o Privrednoj komori, usvojen krajem prošle godine, ovoj asocijaciji daje status institucionalnog partnera sa donosiocima odluka na državnom i lokalnom nivou.

Propisana je obaveza da Komora daje mišljenje na svaki akt koji se odnosi na privredu, pa je Golubović predložio da se takva praksa primijeni i na odluke Glavnog grada koje utiču na poslovni ambijent.

On je istakao prednosti vođenja arbitražnog postupka pri Privrednoj komori, te je sugerisao predstavnicima Glavnog grada da prilikom sklapanja poslovnih ugovora predvide ovaj vid vansudskog rješavanja privrednih sporova. Prema njegovim riječima, prostor za saradnju sa Glavnim gradom postoji i na projektima koji bi se realizovali iz sredstava pretpristupnih fondova EU.

On je obavijestio sagovornike da je u fazi formiranja inovativni centar Privredne komore za podršku malim i srednjim preduzećima. Inicirao je da se, u godini jubileja –devet decenija postojanja Privredne komore, ulici u Podgorici dodijeli ime prvog predsjednika ove asocijacije Mića Stijovića.

Gradonačelnik Ivan Vuković ocijenio je da je Komora bitan partner Glavnog grada te istakao da ga raduje nastavak intenzivne saradnje sa najstarijom poslovnom asocijacijom. Prema njegovim riječima, iskustva Komore mogu značajno doprinijeti uspostavljanju Podgoričkog biznis kluba, čime će se doprinijeti rastu zaposlenosti u glavnom gradu.

Takođe je kazao da Podgorica kroz svoje specijalizovane službe doprinosi razvoju preduzetništva naročito među mlađom populacijom.

Gradonačelnik je kazao da je usvojeno 20 urbanističkih planova koji su pretpostavka novog razvoja biznisa i korišćenja značajnih ekonomskih potencijala Podgorice. Naglašava da je prioritetan zadatak oživljavanje biznis zona za privlačenje investitora, a za što je neophodno usaglasiti pravnu regulativu.

Za Glavni grad, istakao je Vuković, posebno je bitno da se izmjenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Podgorici umjesto dosadašnjih 13 odsto od poreza na dohodak fizičkih lica opredijeli 20 odsto. To bi, navodi on, bio preduslov da se Glavni grad odluči na ukidanje pojedinih taksi koje između ostalog opterećuju privredu. On je naglasio da su u toku velike investicione aktivnosti na području glavnog grada koje su značajne za cijelu državu, između ostalog radovi na Jugozapadnoj obilaznici i priprema izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Istakao značaj donošenja Zakona o javno-privatnom partnerstvu, jer bi se kroz ovaj vid realizacije projekata potrebe glavnog grada zadovoljile bez značajnijih finansijskih opterećenja.

Predsjednik Skupštine Privredne komore Vojo Banović je istakao zalaganje da se smanjenjem sive ekonomije proširi osnovica za oporezivanje, što bi dalo prostora da se umanje poreske stope koje opterećuju privredu.

Zamjenik gradonačelnika Časlav Vešović je zatražio podršku Komore u cilju razmatranja prolongiranja primjene Zakona o komunalnim djelatnostima u dijelu izjednačavanja tarifa za fizička i pravna lica, na vrijeme od pet do sedam godina. On je pozvao je Komoru da učestvuje u izradi strateškog plana Podgorice za narednih pet godina.

Na sastanku je, između ostalog, iskazana spremnost Komore da lobira kod stranih investitora za projekte Glavnog grada, prilikom realizacije svojih međunarodnih aktivnosti. Komora brojnim aktivnostima može da podrži promociju investicionog ambijenta Podgorice, a mogućnost saradnje se prepoznaje naročito na IPA projektima. Predloženo da se sa Glavnim gradom organizuju sjednice nadležnih odbora o temama energetske efikasnosti, biznis zona i građevinarstva. Prenijeti su stavovi privrednika koji smatraju da su još uvijek visoke komunalije u glavnom gradu, te bi njihovo smanjivanje doprinijelo unapređenju ambijenta za poslovanje.

Predstavnici Privredne komore i Glavni grad će kroz redovnu komunikaciju u narednom periodu bliže definisati konkretne korake u pravcu nastavka zajedničkog djelovanja na unapređenju biznis ambijenta u Podgorici.