Ministarstvo sporta podržalo mlade preduzetnike

Ministar sporta Nikola Janović otvorio je II Sajam mladih preduzetnika Crne Gorekoji je organizovala Unija mladih preduzetnika, uz finansijsku podršku Ministarstva sporta.

Objavljeno: 16. 11. 2018 - 14:15

,,Ministarstvo sporta od osnivanja pruža kontinuiranu podršku omladinskim organizacijama u sprovođenju inovativnih projekata za mlade. Samo u ovoj godini podržali smo 86 omladinskih projekata u skladu sa prioritetima iz Strategije za mlade, od kojih 17 projekata imaju za cilj da podstaknu mlade da se bave preduzetništvom, kao i da budu informisani o njihovim pravima na radu, mogućnostima sticanja zaposlenja i razvoja karijere.

Jedan od tih projekata je i projekat Unije mladih preduzetnika koji će unaprijediti svijest mladih o preduzetništvu i mogućnostima za pokretanje biznisa'', kazao je ministar Janović.

U sklopu Sajma, prikazan je i film ''A što ne bi mogli?'' čiju izradu je takođe finansijski podržalo Ministarstvo sporta. Film je izrađen u cilju jačanja motivacije i ličnih kapaciteta mladih koji namjeravaju da pokrenu svoj biznis, kao i unapređenju informisanosti mladih o preduzetništvu. 

Ovogodišnji Sajam još jedna je prilika da mladi preduzetnici predstave svoje biznise, promovišu preduzetništvo i ostvare kontakte sa potencijalnim klijentima, a ministar Janović je poručio damladi istraju u svojim idejama,  a da će Ministarstvo sporta biti uvijek tu da im pruži podršku i nastavi da radi sa mladima i za mlade.