Skriveni vlasnici trgovali za 301 milion eura

Pet poslovnih banaka su, za račun građana i preduzeća sakrivenih iza kastodi računa, zaključno sa krajem septembra trgovale hartije od vrijednosti za 301,5 miliona eura, rečeno je Pobjedi iz Centralne banke.

Objavljeno: 17. 11. 2018 - 07:43

Na kraju prethodne godine vrijednost kastodi poslova kod poslovnih banaka je bila 234,9 miliona eura. Podsjetimo da je promet na Montenegroberzi u prošloj godini bio 47 miliona eura.

DOZVOLE

Dozvolu za obavljanje kastodi poslova imaju CKB, Hipotekarna, Invest, Prva, Erste, NLB i Universal kapital banka.

Bez odgovora je ostalo pitanje koliko u bankarskom sektoru ima kastodi računa, jer CBCG nema takve evidencije. Nema odgovora ni na pitanje koliko se pravnih i fizičkih lica „krije“ iza ovih računa. - Centralna banka ne raspolaže informacijama o klijentima za čiji račun kastodi banka obavlja kastodi poslove - pojasnili su iz regulatora.