Prijavite se za Upbeat Forum društvenih inovacija

ADP-Zid, kao vodeći partner YouSEE platforme za društvene inovacije u regionu zapadnog Balkana, u saradnji sa Upbeat Hub i SIC platformom, poziva na Upbeat Forum društvenih inovacija- vol. 2.

Objavljeno: 19. 11. 2018 - 11:13

Forum će biti održan u hotelu "CentreVille" (Cetinjska 7, Capital Plaza, Podgorica) 4. i 5. decembra 2018.

Više od 120 aktivista, vodećih kreatora i praktičara društvenih inovacija iz regiona Zapadnog Balkana i Evrope okupiće se u glavnom gradu Crne Gore kako bi doprinijeli trasiranju novog pristupa razvoja inovacija u zajednici. Forum društvenih inovacija predstavlja priliku za umrežavanje mladih, kreatora, profesionalaca, zatim i poslovnih predstavnika u kreiranju odgovora na različite izazove u zajednici u oblastima koji odgovaraju kapacitetima zainteresovanih strana. Takodje, svi oni koji su zainteresovani da čuju dobru praksu, ali i oni koji žele podijeliti svoja zapažanja i preporuke, dobrodošli su na ovaj jedinstven skup u regionu.

Registracija za učesnike – https://goo.gl/j9zqKe

Pozvani predavači će učesnicima približiti mogućnosti i perspektive zajednice kroz teme: Soci-jalne inovacije i aktivne mjere za zapošljavanje; Društvena Ekonomija i uloga kompanije u zajednici; Ekosistem za socijalne inovacije; Blockchain i pozitivni društveni uticaj.

Na forumu ćemo diskutovati o preporukama za razvoj politika društvenih inovacija za narednu deceniju koje će YouSEE platforma pripremiti za donosioce odluka u regionu. Različite forme dijaloga u okviru foruma su prilika da istražimo kako možemo razvijati vlastite kapacitete, sarad-jivati i investirati u koncept društveno inovativnog Zapadnog Balkana i Turske.

Ovaj događaj će označiti završetak četvorogodišnjeg regionalnog projekta "Regionalna platforma organizacija civilnog društva koja se zalaže za društvene inovacije u oblasti zapošljavanja mladih u riziku od socijalne isključenosti", u partnerstvu sa SEEYN (Bosna i Hercegovina), MKC Bitola (Makedonija), Napor (Srbija), ToG (Turska), Lens (Kosovo), BBA (Albanija), a koji je finansiran iz fondova Evropske Unije. Projekat je pokrenut sa ciljem da doprinese stvaranju javnih politika koje garantuju veću socijalnu i ekonomsku sigurnost, kao i uključivanje mladih u društvo.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na broj: 067 348 698