Policajac vrijeđao i udario suprugu

Disciplinski tužilac pokrenuo je disciplinski postupak protiv policijskog službenika Š.M. zato što je prvo vrijeđao, a zatim udario suprugu čime je narušio ugled policije.

Objavljeno: 21. 11. 2018 - 07:42

“Naime, Š.M. se 14.novembra ispred porodične kuće u Nikšiću, ponašao van službe suprotno Kodeksu policijske etike jer je nakon kraće prepirke uputio uvredljive riječi i prijetnje supruzi Š.A, i time narušio svoj ugled i ugled policije u cjelini. Takođe, nakon što je izvrijeđao i prijetio, upotrijebio je i fizičku silu prema njoj čime je čime je u sticaju počinio težu povredu službene dužnosti iz člana 106 stav 1 tačka 4 Zakona o unutrašnjim poslovima”, navodi se u odluci disciplinske komisije.