Pozitivno ocijenjeno deset inovativnih projekata

Finalna evaluaciona komisija, sastavljena od tri međunarodna eksperta, pozitivno je ocijenila deset inovativnih projekata, koji su pristigli na konkurs Ministarstva nauke.  Riječ je o tri projekta Univerziteta Donja Gorica, po dva kompanije M-tel i Fleka doo i po jedan Amplitudo doo, Polieks JSC Berane i Biznis Univerzal Media.  

Objavljeno: 03. 12. 2018 - 16:54

Na Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte 2018-2020, koji je objavljen u julu ove godine, stiglo je 29 prijava.

Nakon prve faze, međunarodni evaluatori, izabrani na osnovu posebnog Poziva sa precizno utvrđenim kriterijumima, prihvatili su 17 projekata, dok je finalna komisija dala pozitivno mišljenje na 10 prijava.

U fokusu evaluacije bili su inovativnost, potencijali za komercijalizaciju i konkurentnost dostavljenih projekata. 

Deset pozitivno ocijenjenih projekata predviđaju otvaranje 20 novih radnih mjesta.

Realizacijom pet projekata biće ostvareno partnerstvo između privrednih subjekata, četiri predviđaju saradnju privrednih subjekata i naučnoistraživačkih ustanova, a na jednom projektu planirano je osnivanje spin-off preduzeća. 

Okvirni iznos traženih grantova je 760.000 eura.

Svečana dodjela grantova biće upriličena u Vili Gorica u petak, 14. decembra 2018. godine.