Prelević: EPCG prodaje struju po nižim cijenama od tržišnih

Predsjednik Odbora RAE Branislav Prelević kazao je juče da bi bilo logično da EPCG zatraži povećanje cijena struje do šest odsto, koliko joj zakon dozvoljava u slučaju poremećaja na tržištu, jer je struja na na tržištu regiona skuplja 60 odsto.

Objavljeno: 15. 12. 2018 - 13:47

- Nakon što EPCG odluči o procentu povećanja cijene, regulator će moći da donese odluku koliko je konačno poskupljenje cijene - objasnio je on na Odboru za ekonomiju.

Na pitanje zašto nema drugih snabdjevača, iako je tržište liberalizovano, Prelević je odgovorio da oni plasiraju energiju po tržišnoj cijeni, a kod nas postoji ograničenje od šest odsto.

- Da EPCG nema ovo ograničenje, plasirala bi energiju na tržište, bez obaveze da snabdijeva domaće potrošače, a ovako ih snabdijeva po cijeni koja nije ekonomska - objasnio je Prelević, koji smatra da je ovo ograničenje samo kratkoročno dobro za potrošače.

- Formira se jedinstveno tržište EU, pravi regulativa sa stotinama uredbi, koje mi usvajamo, ali se ne može na jedinstveno tržište sa ograničenom cijenom– kazao je Prelević i dodao da ne zna kako da iz toga izađemo.