Završeni radovi na Dvorskom groblju dinastije Petrović

Ministarstvo kulture saopštilo je danas da je završeno sprovođenje konzervatorskih i restauratorskih mjera na Dvorskom groblju dinastije Petrović Njegoš, koje se nalazi u sklopu Cetinjskog manastira.

Objavljeno: 05. 01. 2019 - 10:45
Groblje prije sanacije

Na zidovima enterijera i svodovima sanirana su oštećenja od atmosferalija, i urađena je konzervacija na grobnim mjestima, čime je još jednom dokazana odlučnost Crne Gore da se sa posebnom pažnjom odnosi prema kulturno-istorijskom nasljeđu koje svjedoči o ponosnoj i bogatoj istoriji.

Takođe, izvšena je i restauracija bojenog sloja u natpisu, zatim restauracija vjerskih i heraldičkih simbola po uzoru na postojeće stanje. Urađeno je i prilazno stepenište, ograda od kovanog gvođa, a na prostoru između grobnih mjesta izvršena je nivelacija terena i nanijeta nova podloga od mljevenog kamena, iste granulacije i boje kao prethodna.

Podsjećamo da je sprovođenje potrebnih mjera, u cilju sanacije i spriječavanja od daljeg propadanja Dvorskog groblja dinastije Petrović, odobrila Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore koja je u julu 2018. podnijela prijavu Upravi za inspekcijske poslove protiv NN lica u vezi sa devastacijom pomenutog groblja koje ima status kulturnog dobra.

Ministarstvo kulture obezbijedilo je finansijska sredstva, ali i druge potrebne resurse, za izradu konzervatorskog projekta i sprovođenje svih potrebnih mjera u cilju zaštite ovog nepokretnog kulturnog dobra.