Na osnovu mišljenja i odluka ASK-a razriješeno 220 funkcionera

U CrnojGori je od januara 2016. do decembra prošle godine 220 javnih funkcionera dalo ostavku ili je razriješeno na osnovu mišljenja i odluka Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), saopštio je direktor ASK-a Sreten Radonjić.

Objavljeno: 08. 01. 2019 - 09:55

On je Dnevnim novinama kazao da su među funkcionerima koji su napustili javnu funkciju na osnovu akata ASK jedan ministar, dva pomoćnika ministra, 82 predsjednika i članova odbora direktora preduzeća u vlasništvu države i javnih ustanova, 15 direktora, 89 odbornika.

Kako je naveo Radonjić, Agencija je zadovoljna što je većina javnih funkcionera prihvatila rezultate postupaka koji su se u odnosu na njih vodili pred tim organom.

“Da se radi o ogromnom broju javnih fnkcionera koji su prihvatili odluke ASK, potvrđuje podatak da je od 652 Mišljenja i Odluka od 1. januara 2016. do l. decembra prošle godine samo njih šest poništeno na Upravnom sudu, odnosno manje od jedan odsto”, kazao je Radonjić.

Prema njegovim riječima, saglasnost za pristup bankovnim računima prošle godine dalo je 68,5 odsto državnih službenika i 60 odsto javnih funkcionera.

Radonjić je kazao da je prošle godine ASK nadležnim sudovima za prekršaje podnijela 430 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, a od početka rada zbog kršenja zakona iz nadležnosti podnijela 1.715 zahtjeva.

“Postupajući po zahtjevima Agencije, sudovi su u periodu od njenog osnivanja do 1. decembra prošle godine izrekli kazne u iznosu od 324,7 hiljada EUR”, saoopšptio je Radonjić.

Kada je riječ o strukturi pokrenutih postupaka protiv javnih funkcionera, Radonjić je objasnio da je Agencija inicirala postupke protiv 20 poslanika, 11 funkcionera u ministarstvima, 219 odbornika, 14 predsjednika, potpredsjednika i predsjednika skupštine opštine.

“Inicirani su postupci i protiv 317 predsjednika i članova odbora direktora javnih preduzeća i javnih ustanova, osam sudija, tužilaca i člana Tužilačkog savjeta, deset ambasadora, 77 direktora, što sve govori o nepristrasnosti i neselektivnosti u postupanju Agencije”, naglasio je on.