Kneževićevoj firmi na Kipru oduzeta licenca

Kiparska komisija za hartije od vrijednosti (CySEC) oduzela je 15. februara 2017. godine dozvolu za rad investicionoj firmi Atlas capital financial services (ACFX) vlasništvo Duška Kneževića, jer nije klijentima vratila nekoliko miliona dolara.

Objavljeno: 12. 01. 2019 - 07:53

Kompanija je za račun klijenata trgovala na FOREX-u. U rješenju o oduzimanju licence CySEC navodi da kompanija nije preduzela mjere koje joj je regulator naložio godinu ranije, odnosno da nije uspostavila procedure za razumno rješavanje pritužbi klijenata.

Regulatoru nijesu dostavili dokaze da su preduzeli mjere da bi osigurali kontinuirano obavljanje svojih usluga, kao i za uspostavljanje efikasnih procedura za identifikaciju, upravljanje i izvještavanje o rizicima. Nijesu dostavljeni ni dokazi da kompanija preduzima neophodne mjere za zaštitu imovine klijenata. CySEC je ustanovio da ACFX, zbog nevraćanja novca klijentima, nema adekvatan kapital za pokrivanje budućih rizika i dao firmi rok od tri mjeseca da isplati dug klijentima.

Krajem septembra prošle godine CySEC je objavio da je suspendovao licencu ACFX-a još u aprilu 2016. godine, jer kompanija nema procedure za zaštitu imovine klijenata.

- Ipak kompanija na svom sajtu i dalje tvrdi da posluje zakonito. Zbog toga nije bezbjedno trgovati sa ACFX i treba izbjegavati bilo kakav kontakt sa tom firmom, jer je prisutan visok rizik – navodi se u upozorenju.

Regulator je prvi put suspendovao licencu ACFX-u u aprilu 2016, a kako naložene mjere nijesu bile sprovedene u roku od mjesec, suspenzija je produžena u septembru te iste godine.