Burić: Počnimo razlikovati CANU od CG, a crkvu od religije

Božićna crkvena ohrabrujuća poruka da ,,zaboravimo sve svađe i nesporazume koji nas dijele“, dobar je povod da malo popričamo o tome - što nas to dijeli. 

Objavljeno: 14. 01. 2019 - 06:35
Foto: Pobjeda

Piše: prof. dr Mihailo BURIĆ

Božićna crkvena ohrabrujuća poruka da ,,zaboravimo sve svađe i nesporazume koji nas dijele“, dobar je povod da malo popričamo o tome - što nas to dijeli. Crnogorci samo hoće svoju državu, svoju naciju i svoju crkvu. Ako im to nije zabranjeno, onda je podjele lako I jednostavno riješiti. Ali, ako postoji pokušaj nove 1918. godine (Najnoviji vic: Dvorac vladike i vladara Crne Gore Petra Prvog je vlasništvo Srpske crkve), onda bi valjalo znati ko, sa kim, kako i zbog čega da se miri. Teško tako do pomire, osim ako, dvije važne institucije, Srpska crkva i Crnogorska akademija nauka I umjetnosti, ne promijene svoja očekivanja, što nije za očekivat.

Druga opoziciona ohrabrujuća politička poruka pred Božić: ,,Nasilje nije dobar put, Crna Gora mora pronaći snage i razuma“. Prema ovoj preporuci, očekivano je da vlast i opozicija razum usvoje kao moto za dalji suživot. Naravno, ako i ovo nije neki vic.

ISTINA

Utvrđivanje istine, što je osnovni problem podjela u Crnoj Gori, treba pokušati ostvariti samo istinom. Zašto, kuda i kako dalje će se odvijati društveni-državni-naučni procesi u Crnoj Gori, u četvorouglu zakoni, politika, logika, država? Pridružujem se stavovima akademske zajednice -akademika DANU Branka Radojičića, Radovana Radonjića, Sretena Perovića, Radoja Pajovića, Rajka Todorovića, Blagote Mitrića, Gorana Sekulovića i drugima koji su se bavili mnogim pitanjima na koje Crna Gora treba da ima odgovor.

Danas, možda više nego ikada, je potrebno obezbijediti građanima, i novim generacijama, istinu i činjenice, jer se ogromnom propagandom u javnosti pokušava promijeniti istorija i istina o Crnoj Gori. Kako sam zastupnik teorije, koju dugo promovišem, da je za naše društvo ljekovita samo istina, to predlažem pomoćni metod kako da dođemo do nje. Kako nam to u nauci, religiji, identitetu, politici, zakonima, pa samim tim i državi, nešto ne ide najbolje, mislim da bi dobro bilo da pozovemo u pomoć - logiku.

Pomoću nje bi se možda smanjio uticaj malog broja manipulativnih ekstremista na društvo. Kada građani saznaju istinu, oni će postati kompaktna esencija države, nakon čega će manipulativni pojedinci postati izolovani. Ne želim nikoga da povrijedim, niti niko da se sa opterećenjem prepozna u pitanjima koja ću postaviti. Samo želim da istaknem apstrakcije koje opterećuju naše drustvo. Pri tome, grube istine-stvari se, nažalost, ne mogu predstaviti bez onakve kakve one stvarno jesu.

Pošto logika otkriva oblike valjanih misli i načine-uslove saznavanja istine, vjerujem da može pomoći. ,,Ko poznaje logiku i nuklearna fizika mu je jednostavna“. Logika je sposobnost ispravnog mišljenja, rasuđivanja, prosuđivanja, raspravljanja, poimanja, suđenja i zaključivanja. Zbog toga je logika osnova svake valjane spoznaje. Jedan dio pitanja, od kojih se većinom ustručavamo u Crnoj Gori, ću aktuelizovati za početak, ne bi li bila logički, objektivno, a time i naučno, zakonski, državno i politički shvaćenaobjašnjena. Jer, ako njih raspravimo, svijema će lakše bit’. A to je osnovni cilj ovog teksta. Mada, zavisi od toga, što naš narod veli, sa kime imaš posla.

ANEKSIJA

Je li logično da neko pokušava danas državu staru 1048 godina ponovo anektirati, cijelu ili u djelovima? Od Arhonta Petra (od Vizantije priznatog vladara Sklavinije Duklje), iz IX vijeka; Kneza Vladimira (sina Arhonta Petra) iz X vijeka, vladara velike države Kraljevine Duklje Vojislavljevića iz XI I XII vijeka (od Rima priznatog slovenskog kralja Mihaila 1077. Godine - ,,Velikog Kraljevstva od Isprva“); okupacije Duklje od strane Raške 1186. godine (kada je sa okupacionim snagama došao u Duklju i Sv. Sava); Balšića (gospodara Zete) iz XIV vijeka (poslije raspada Dušanovog carstva); Crnojevića iz XV vijeka, odnosno perioda kada je Crna Gora bila jedina država na teritoriji Osmanskog carstva- 1500. Godine (tada nijedna druga slovenska država nije postojala); doba mnogobrojnih vladika Crne Gore (od vladike Visariona do Save Kaluđerovića) XV-XVII vijeka; dinastije Petrović od

1700. (Danilo Petrović postavljen za vladiku) do 1918. godine, kada je kralj Nikola Petrović svrgnut sa prijestola, a Crna Gora anektirana, iako je bila međunarodno samostalna država  kraljevina priznata, još od 1878. Godine (kratak period oko 1916. godine, pred aneksiju, Crna Gora je bila pod okupacijom Austrije)...

Od 1918. do 1941. godine (Crna Gora je pod okupacijom 23 godine, zbog čega je nastao Božićni komitski ustanak, ugušen tek 1929. godine), Crna Gora od 1941. do 1945. godine (oživljava kroz borbu protiv fašističkih okupatora i domaćih kolaboracionista sa okupatorom), Crna Gora poslije 1945. godine, kao republika u FNRJ, SFRJ, SRJ, do ponovnog izglasavanja samostalnosti 2006. godine.

Ponovni pokušaji aneksije se ne mogu braniti demagogijom o tobožnjoj političkoj strategiji, pošto se djelovanje protiv Crne Gore jasno vidi, i ne može se sakriti.

NACIJA

Je li logično da je crnogorska nacija jedina u pravoslavlju koja nema svoju crkvu (koja je trajala još od mitropolita Visariona, a prekinuta 1918. (1920) godine, zbog 23 godine aneksije)? Tada je vlasnicima, crkvi i kraljevini Crnoj Gori, oteta sakralna imovina. Da li neko danas priznaje ili ne Crnogorsku pravoslavnu crkvu, nema važnost za crnogorsku imovinu (imovina je imovina, a vlasnik vlasnik, bez obzira na crkvene zavrzlame - to ne može da bude sporno).

Već dugo strana crkva u Crnoj Gori gazduje imovinom Crne Gore, određuje organizaciju religije, politiku države, banana državnost, naciju crnogorskih građana definiše kao kopilad, volove i fašiste, gradi hotele, motele, stambene zgrade, iznosi velike crnogorske pare izvan zemlje i još vlada imovinom Crne Gore.

Pogledajmo najnovije ,,crkveno-pravne“ krilatice – da je dvorac crnogorskog mitropolita i vladara Petra Prvog, dvorac Srpske crkve. Ne može se dozvolit, ka’ 1918, da mala grupa otuđenika određuje sudbinu Crnogorske crkve i države. Oni su imali za cilj da ,,obrade“ narod ,,otimanjem“ dvorca crnogorskog vladara.

Dobro je što to pokušavaju, jer su postigli suprotan efekat - sad će narod lako shvatiti o čemu se radi. Zato je dobro što je Pobjeda objavila njihove marifetluke - da se vidi što su sve ovi ljudi u stanju da urade.

Neki vele kako se u Crnoj Gori loše odnose prema Srbima i njihovoj crkvi! Bolan, bre, loše se odnose prema Crnogorcima i Crnogorskoj crkvi. ,,Čarne oči da bi ne gledale što viđeste danas ne viđeste“. Vala je premnogo ovoga! Mora se bit strpljiv radi mira, ali je teško održati mir sa ovakvim odnosima, a mora se. Svi se slažu da treba održati integritet pravoslavne crkve, za Srbe srpske, a za Crnogorce crnogorske. Uz pošten bratski princip, da ono u što je ulagala Crna Gora bude crnogorsko, a ono u što je ulagala Srbija bude srpsko.

ZASTAVA

Je li logično da saradnici fašističkih okupatora narodnooslobodilačku borbu proglašavaju građanskim ratom? Naivna je ova svojevrsna ideološko-politička zamjena teza, radi opravdanja nečasne borbe (ne postoji opravdanje za saradnju sa okupatorom, koju kolaboracionisti pokušavaju da prekrste u ,,građanski rat“). Kod nas bi se, danas, fašizam mogao tumačiti kao ekstremni oblik nacionalizma, manifestovan kroz osvajanje tuđih teritorija, kroz etničku, rasnu i vjersku netoleranciju i suprotan građanskoj državi. Je li logično da Crnu Goru prezentira osam zastava?

Ima mnoštvo entiteta/ Crnogorci, Srbi (i novostvoreni srbo-crnogorci), Muslimani i novostvoreni Bošnjaci, Albanci, Hrvati, Romi…. Još postoji i osma, jedne TV, trobojka sa poznatim crnogorskim krstom sa ratne crnogorske zastave. U savremenim shvatanjima isticanje drugodržavnih zastava se može tumačiti kao intimni doživljaj porijekla ili specijalni suprotstavljeni doživljaj zvaničnog odnosa prema svojoj državi - u kojoj državljanin živi. Jasno nam je poručeno da crnogorska nacija ne postoji, crnogorska nošnja nije naša, nemamo pravo na našu zastavu, a da je Crnogorcima zabranjena šetnja po ,,albanskoj teritoriji“ u Crnoj Gori. Ako je u pitanju kolateralna korist, u neprijateljskoj sinergiji protiv Crne Gore, malog dijela manipulativnih pojedinaca, neka se sjete da postoje i Crnogorci i glavnina drugih entiteta koji Crnu Goru smatraju svojom državom. Što prije to shvate, biće bolje i za njih i za Crnu Goru.

Je li logično, čoče, sve ove ujdurme pravdati rušenjem vlasti!? Treba se boriti protiv svega što ne valja u društvu, ali je li logično da probleme rješavamo kroz Skupštinu i putem izbora, ili putem ulice i pečenih prasadi. Valjda ne i rušenjem Skupštine, novinskim i internetskim podmetanjima, ni tučama poslanika po Skupštini. Je li logično da najveće institucije nauke Crne Gore ne učestvuju u važnim državnim zbivanjima?

Crna Gora je, kao i po mnogo čemu drugom, specifična i po tome što u njoj akademici ne moraju obavezno imat mjerodavne naučne reference (ako imaju ,,ono“ drugo)? Zato dođe normalno zamijenit naziv autokefalno sa autofekalno, od strane glavnog saveznika jadne institucije ,,naše nauke“. Vrlo bratski, ljudski i prijateljski, nema što!

Je li logično ili krivično da jedan crnogorski državljanin albanskog porijekla može da određuje, javno, Crnogorcu crnogorskog porijekla, kretanje u sopstvenoj državi? Je li i ovo slučajni nacionalizam?

Je li logično ili krivično da crnogorski državljanin islamske vjeroispovijesti traži da Njegoš bude diskriminisan u njegovoj Crnoj Gori? Ne uvažavajući drugo doba, i njegove reakcije za to doba, koje se ne mogu jednostavno transponovati u naše doba. O ovome se treba otvoreno pričat, bez preskakanja istine i logike. Da se ne bi pomislilo da je ovo treća kolateralna nacionalistička sinergija za parčanje države Crne Gore, jer znam da naša braća islamske vjeroispovijesti vole i poštuju svoju državu Crnu Goru, taman ka’ Crnogorci.

,,OSVAJAČI“

Je li logično ili krivično, da crnogorski državljanin, koji za sebe smatra da je Srbin, poništava sve crnogorsko - osvaja crnogorsko more, crnogorsku imovinu-crkvu, crnogorsku naciju i konačno državu? Ako je dio kolateralne sinergije sa ostalima za parčanje Crne Gore, može biti logično, mada djeluje stravično.

Je li logično da je moguće postići konsenzus o državi sa protivnicima države? Logično bi bilo da stabilnost društva počiva na dobroj ekonomiji. U tome prvo ulogu ima znanje, pa pare. Pare će propanut bez znanja, a znanje može da stvara pare. Stalno i odavno to poručujem. Dobro bi bilo da jednom bude i shvaćeno.

Na kraju, veoma je bitno znati da država ne može biti uništena spolja, ako se ne raspadne iznutra. Odnosno ,,ne bojim se đavoljega kota, pa da ga je ka na gori lista, no se bojim od zla domaćega“. Društvo će biti stabilno kada nelogičnosti prestanu da budu amnestija za aneksiju, rušenje vlasti, rušenje države, crnogorske nacije i osnovnih ljudskih prava. To podrazumijeva strpljvi logički rad sa Srpskom crkvom i CANU, zbog njihovog otvorenog nelogičnog (da ne kažemo težu riječ) shvatanja prava naše države i njenog naroda.

(Autor je akademik DANU)