Vuković: Svi kapitalni projekti se realizuju zadovoljavajućom dinamikom

„Zadovoljan sam onim što smo zajednički uradili u drugoj polovini 2018. godine i uvjeren sam da će u godini koja je pred nama sve to izgledati još bolje. Vrijeme prilagođavanja na drugačiji sistem rada u okviru aktulene gradske uprave je prošlo i mislim da smo imali dovoljno vremena i prostora da se naviknemo na sve te stvari i sa novim elanom, energijom i punim kapacitetom uđemo u 2019. godinu, koju moramo iskoristiti u punoj mjeri“, zaključio je gradonačelnik dr Ivan Vuković na sastanku sa sekretarima sekretarijata Glavnog grada.

Objavljeno: 17. 01. 2019 - 14:57

On je naglasio da je posebno zadovoljan, između ostalog, usvajanjem nove Odluke o organizaciji, u okviru koje su formirana i dva nova sekretarijata – za saobraćaj i preduzetništvo. „U okviru nove Odluke pristupili smo i izradi novih pravilnika o sistematizaciji i taj posao je priveden kraju, tako da su se formalno-pravno stekli uslovi da ova nova struktura počne sa radom u punom kapacitetu i ono što je naročito važno, pristupili smo osvježavanju kadrova u jednom dijelu, dali šansu onima koji do sada nijesu bili dio sistema, stvorili upravu ljudi mlađe generacije, a sve s ciljem da intenziviramo rad gradske uprave i da se približimo na taj način jednoj strukturi ljudi u Gradu kojima naše politike do sada nijesu bile u dovoljnoj mjeri bliske“, naglasio je Gradonačelnik.

„Takođe, želim da iskažem zadovoljstvo što smo krajem prošle godine usvojili budžet u okviru kojeg je 45% novca planirano za kapitalne insvetsicije, što je najbolji garant nastavka perioda intenzivnog razvoja Grada, prije svega na polju infrastrukture. Budžet nam daje dovoljno prostora i da unaprijedomo rad organa na člijem smo čelu“, istakao je on.

Gradonačelnik je konstatovao da se svi kapitalni projekti u Glavnom gradu realizuju zadovoljavajućom dinamikom, u skladu sa onim što su bile projekcije, a to se u prvom redu odnosi na izgradnju Jugozapadne obilaznice, zatim Donjogoričkog bulevara, a i na korak smo od potpisivanja ugovora o realizaciji najvažnijeg kapitalnog projekta – Sistema za prečišćavanje otpadnih voda koji će nesumnjivo obilježiti mandat ove gradske uprave.

Prisutni su istakli i činjenicu da su iskorišćena zasijedanja lokalnog parlamenta i u tom smislu su intenzivirane aktivnosti, pa su usvojena 34 DUP-a i 3 studije lokacije i na taj način su stvoreni preduslovi za dalji razvoj Grada i intenziviranje ekonomske aktivnosti, kao i otvaranje novih radnih mjesta i ublažavanje negativnih posljedica probelma nezaposlenosti u Podgorici.

Takođe, pokušali smo da se na nešto drugačiji način približimo građanima kroz pokretanje cijelog niza projekata koji do sada nijesu bili u toj mjeri zastupljeni od ozelenjavanja Grada, preko obilježavanja Nove godine na drugačiji način i to je sve ukupno uticalo veoma pozitivno na imidž aktuelne gradske uprave.

Na kraju sastanka zaključeno je da su neophodni konkretni rezultati u godini koja je pred nama – veća poreska disciplina, korišćenje potencijala u sklopu novog Sekretarijata za preduzetništvo u dijelu korišćenja biznis zona, te oživljavanja tog prostora, budući da je prisutno ogromno interesovanje investitora, zatim uspostavljanje više stope komunalnog reda i poretka u Gradu, saobraćajnog reda, nova kulturna ponuda, stavljanje u punu funkciju mjesnih zajednica… Takođe, imamo dobru praksu uvođenja novih socijalnih srevisa, tako je bilo u nekoliko prethodnih godina i to je jedna od stvari kojim se prethodna gradska uprava zbilja može pohvaliti i očekuje se nastavak ove dobre prakse.

Sastanku su prisustvovali i zamjenica gradonačelnika dr Slađana Vujačić i zamjenik gradonačelnika Časlav Vešović koji su konstatovali da će uvesti redovnu praksu resornih kolegijuma radi uspostavljanja što bolje koordinacije među organima, preduzećima i ustanovama Glavnog grada.