Zaustaviti anticrnogorsku kampanju televizija Pink i Happy

Ministar kulture Crne Gore Aleksandar Bogdanović pozvao je Agenciju za elektronske medije da preduzme mjere iz svoje nadležnosti zbog, kako navodi u saopštenju, višemjesečne negativne kampanje koju protiv naše zemlje posredstvom kablovskih operatera sprovode televizije Pink i Happy.

Objavljeno: 19. 01. 2019 - 11:10

„Bez etičke i profesionalne odgovornosti, te televizije u svojim prepoznatljivim formatima na najgrublji način izborom tema i udruženim snagama tzv. novinara i gostiju, vrijeđaju državno, nacionalno, kulturno i duhovno biće Crne Gore. Brutalnost nastupa, diskvalifikacija, govor mržnje i vrijeđanja Predsjednika Crne Gore i njenih legitimnih demokratskih institucija po svemu podsjeća na šovinističko-huškački govor vremena ranih devedesetih godina prošlog vijeka. Zatočenici tog vremena i ideja nacionalne netrpeljivosti, ničim izazvani, na dnevnoj osnovi besprizorno fokusiraju Crnu Goru, njen suverenitet, vjekovnu tradiciju, kulturološko i nacionalno biće, osporavajući joj ne samo atribute državnosti, međunarodno priznate, i Crne Gore u globalnim integracijama uvažene, već i osnovno demokratsko pravo njenih građana da slobodnom voljom biraju svoje institucije. Očito, ničim omeđenu slobodu izražavanja, ovi emiteri, na teret slobode i prava drugog, vrše kako bez etičkog svjetonazora, tako i sankcija regulatornih organa država u čijoj su nadležnosti ovi pružaoci medijske usluge", navodi se u otvorenom pismu koje je ministar kulture uputio Savjetu i direktoru Agencije za elektronske medije.

Ministar u pismu podsjeća da naša zemlja gotovo dvije decenije pravno baštini, harmonizuje i implementira standarde evropskog prava slobode izražavanja i nezavisnosti medija i da je vertikala takve prakse odsustvo državnog nadzora nad radom medija, odnosno institucionalne primjene nezavisne regulacije nad radom elektronskih medija i ukupne primjene samoregulativnih pravila od strane samih medija.

„Imajući tu pravnu činjenicu u vidu, kao i dosljednu politiku Vlade Crne Gore na daljem snaženju evropskih medijskih standarda sa jasnim pravima i obavezama svih učesnika ove oblasti, tako i odgovornosti za zaštitu državnog, nacionalnog, kulturnog i duhovnog bića, ovim povodom pozivam vas da u skladu sa međunarodnim standardima ove oblasti, pravnim sistemom Crne Gore, vašom nadležnošću, političkom i institucionalnom nezavisnošću, dobrim komparativnim praksama, shodno mjerama primjerenim demokratskom društvu, zaštitite legitimne interese Crne Gore u dijelu prava koje se odnosi na ograničenje prijema i reemitovanja audiovizuelnih medijskih usluga", poručuje Bogdanović.

Kaže i da je reagovanje primjereno, nužno i opravdano legitimnom demokratskom cilju i svrsi, jer se brutalnošću naznačenih emitera bez dileme podstiče mržnja po osnovu rase, vjeroispovjesti, nacionalnosti, političkih uvjerenja i dostojanstva ličnosti, kao razloga za reakciju koji su prepoznati i u evropskoj Direktivi o audiovizuelnim medijskim uslugama.

"Uz reagovanje prema državi članici u čijoj je nadležnosti pružalac audiovizuelne medijske usluge, kao i nadležnim tijelima Evropske komisije, kao potpisnik Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji i pravni baštinik Direktive o audiovizuelnim medijskim uslugama, Crna Gora ima i traži institucionalno pravo i reagovanje, shodno ovim dokumentima, da programske usluge koje se emituju sa teritorija država ugovornica budu u skladu sa odredbama ovih međunarodnih dokumenata", zaključio je Bogdanović u pismu.