Gusinje dio projekta o održivom upravljanju otpadom

Opština Gusinje je saopštila da je u Beogradu potpisan ugovor za projekat o održivom upravljanju otpadom (BinS), vrijedan 230.000 eura, čiji su oni nosilac, zajedno sa prekograničnim partnerom JKP "Vrela" iz Sjenice.

Objavljeno: 19. 01. 2019 - 17:40

"Shodno projektu `BinS` koji je dobio zeleno svjetlo od pomenutog Sektora i EU za Opštinu Gusinje je namijenjeno 115.000 eura dok je za JKP “Vrela” takođe, predviđen isti iznos. Na ovom projektu Opština Gusinje je lider partner projekta (aplikant), dok je ko-aplikant JKP “Vrela”. 

Budžetom projekta previđena je nabavka kamiona za komunalno preduzeće, kontejnera, kanti, alata za kompostiranje, organizacija edukativnih radionica, kampanja, izrada publikacija i ostalo.