Hale prošle za trećinu procijenjene vrijednosti

Četiri hale bivše fabrike „Radoje Dakić“ biće prodate kompanijama „Lojal“ i „Voli trejd“ za trećinu procijenjene vrijednosti u postupku neposredne pogodbe, namjera je stečajnog upravnika Mladena Markovića.

Objavljeno: 22. 01. 2019 - 06:10

Na ovakav postupak Marković se odlučio zbog, kako je naveo u obavještenju o namjeri unovčenja imovine, dosadašnjih bezuspješnih prodaja putem javnog nadmetanja, jer za ovaj dio imovine nije bilo zainteresovanih. „Voli trejd“ je dostavio za deset hiljada nižu ponudu za halu površine 1.497 kvadrata, procijenjenu na 41.500 eura.

Nikšićka kompanija „Lojal“ je za imovinu procijenjenu na 625.100 eura ponudila 190.000 i to za tri hale ukupne površine petnaest hiljada kvadrata. Iz advokatske kancelarije „Prelević“, koja zastupa 339 razlučnih povjerilaca, nijesu zadovoljni ovakvom odlukom Markovića. U prigovoru koji su podnijeli stečajnom sudiji Blažu Jovaniću navode da je prodaja javnim nadmetanjem i javnim prikupljanjem ponuda povoljniji način unovčenja imovine.

- Ukupna procijenjena vrijednost objekata je 666.613 eura. Ukupna ponuđena cijena za prodaju neposrednom pogodbom 221.000 eura, dakle manje od trećine procijenjene vrijednosti, odnosno, diskont od 60 odsto - stoji u prigovoru.

Ovakva pogodba bi, smatraju u ovoj kancelariji, bila opravdana samo ako u narednim postupcima javne prodaje ne bude zainteresovanih kupaca, te ako bi prodajna cijena imovine uz umanjenje od deset odsto nakon neuspjelih javnih prodaja pala ispod jedne trećine procijenjene vrijednosti.

 Ukazali su i da je ranijom prodajom hale „Bravarske obrade“ obezvrijeđena imovina i nanijeta šteta stečajnoj masi, imajući u vidu da je procijenjena vrijednost iznosila 1,2 miliona eura, dok je u izvršnom postupku hala prodata za 622.000 eura. Do sada je, u četiri javne prodaje, ponudu za imovinu „Dakića“ dostavila Uprava za imovinu od 3,2 miliona eura za zemljište na kojem je planirana izgradnja ustanova kulture, zdravstva i školstva, kompanija „Zetagradnja“ 20.000 eura za 62 kvadrata, „Voli“ 5,65 miliona eura za dvije parcele za izgradnju tržnog centra.

Riješen problem

Tri od četiri hale koje će biti prodate neposrednom pogodbom nalaze se na zemljištu za koje je, prije više od pola godine, Uprava za imovinu ponudila 3,2 miliona eura, ali zbog neslaganja podataka o površini parcela u listovima nepokretnosti i ponudi i odluci o prihvatanju te ponude, ovaj posao još nije realizovan.

Razlog tome je što bi se u ovom slučaju Uprava za imovinu mogla uknjižiti samo na idealnom dijelu, tj. u suvlasnišvu sa „Dakićem“ u stečaju. Ranije su kazali da se na ovom zemljištu mogu upisati kao vlasnici jedino ako se sruše objekti kako bi se izradio elaborat parcelacije. Advokat Dragan Prelević je tada ukazao da objekti u vlasništvu „Dakića“ ne mogu biti srušeni, već prvo prodati, a nakon toga eventualno uklonjeni i to samo nakon pribavljanja elaborata o uklanjanju.