ŽUGIĆ: Imam dokaze i svjedoke da Radović ne govori istinu

Želim da osporim brojne komentare koje smo čuli na današnjem suđenju. Za svako moje osporavanje postoje ili materijalni dokazi ili svjedoci. Papir je ono što je činjenica ili pravo stanje- kazao je guverner CBCG Radoje Žugić u svom prigovoru na iskaz biv[e viceguvernerke Irene Radović.  

Objavljeno: 22. 01. 2019 - 14:28

Advokati guvernera Centralne banke Crne Gore, Radoja Žugića, su nakon izlaganja tužilje Irene Radović kazali da će se samo paušalno osvrnuti na njen iskaz ne priznajući ništa od toga šta je ona u svom svjedočenju navela.

Žugić je u odgovoru naveo da kazao da se on ne bi bavio spletkarenjem, te da za sve što će osporiti ima materijalne dokaze ili svjedoke.

On je u obraćanju sudu rekao da je od nje tražio da kontrolišu Adiko banku koja je, kako je kazao, imala problema sa krivotvorenjem ugovora te da je imao prigovore prevarenih klijenata i odbacio ocjene da je tražio da “direktoru nadje nešto” i da ga optuže.

:Što se tiče Adiko banke, tačno je da je preko 120 krivotvorenih ugovora. Imao sam prigovore nekoliko prevarenih klijenata. Nije bila završena supervizija u tom momentu. Postoje zapisnici kada sam ja to prijavio, ali to su zapisnici koji su začinjeni tek nakon moje prijave. Neko bi za to morao bio odgovoran.  Povodom Tanje Radunović i predloga za razrješenje čitam dio mejla koji mi je upravo ona uputila - To ne pripisujem vama. To je rezultat onih koji grade karijere na podmetanjima i ogovaranjima. No neka je to na čast tim stručnjacima", kazao je Žugić.

Govoreći o njenim optužbama da je on preuzeo kontrolu nad kreditnim registarom, i njoj onemogućio da radi svoj posao,  Žugić je rekao da je to veoma važan segment CBCG koji donosi veliki novac.

"Upravo na predlog tužilje, kreditni registar je vraćen za superviziju koju sam ja preuzeo nakon razrješenja viceguvernerke. Značaj tog posla je toliki da sam taj posao preuzeo na sebe što nije neuobičajeno u našem okruženju" istakao je Žugić.

Žugić je kazao i da nijesu tačne optužbe da je zaposlenima zabranjivao da sa njom rade te da je u okviru preraspodjele posla i drugi viceguverner ostao bez dijela svojih sardanika.

"Žeim da istaknem da sam dao punu podršku da bilo ko ko želi da sa Radović pređe u sektor kontrolisanja finansijskog poslovanja da to može da učini.  To mogu posvjedočiti svi", istakao je Žugić.

„Ja sam imenovanjem Miodraga Radonjića, shodno zakonu, dodijelio Radonjiću 50 zaposlenih iz resora gospodina Fabrisa, jer je Radonjić ponajbolji bankar u Crnoj Gori. I to se pokazalo cjelishodno jer su svi imali benefite od toga. Tako da eto, i Fabris je ostao bez radnika ne samo gospođa Radović“, naveo je on.

Što se tiče njenih optužbi da nije učestvovala na službenim sastancima u inostranstvu, iako je po funkciji morala, Žugić kaže da je odredjivao one koji su bili najbolji u tom dijelu posla.

Advokat Irene Radović se obratio sudu kazavši da izlaganje Žugića nije prigovor na sjvedočenje već sastavni dio njegovog iskaza, te da bi zbog vremena bilo cjelishodnije da se to iznese na sjutrašnjem pretresu. Sudija se složio sa tim predlogom, a nakon toga je guverner kratko prokomentarisao da osporava sve navode Irene Radović a da će sve detaljno elaborisati u sklopu svog sjutrašnjeg iskaza.

Izlaganje Žugića je zakazano za 9 časova.