Sud u Bariju oslobodio Vujoševića, Barovića i Pešić Jeknić, predmet protiv Mićunovića zastario

Vijeće Suda u Bariju oslobodilo je na današnjoj sjednici crnogorske državljane Branka Vujoševića, Veselina Barovića, Dušanku Pešić Jeknić i srpskog državljanina Andriju Draškovića svih optužbi za šverc duvana. Na istoj sjednici, Vijeće suda u Bariju obustavilo je postupak protiv Branislava Brana Mićunovića zbog zastare postupka. 

Objavljeno: 22. 01. 2019 - 17:30

- Imajući u vidu član 530 Krivičnog zakonika, Sud oslobađa Vujošević Branka, Barović Veselina, Pešić Dušanku i Drašković Andriju od krivičnog djela njima pripisanog zato što "činjenice ne postoje" – kaže se u izreci presude krivičnog sektora Tribunala u Bariju koju potpisuje predsjednica vijeća Flora Kistuli (Flora Cistulli).

Takođe, imajući u vidu član 531 Krivičnog zakonika, uvažavajući opšte olakšavajuće okolnosti koje su ocijenjene jednake jačine onim iz optužbe, Vijeće suda smatra da se ne treba nastaviti krivičnim gonjenjem Mićunović Branislava za krivično djelo za koje je optužen, zato što je ono poništeno zbog zastare, kaže se dalje u izreci suda u Bariju.

Tako je, oslobađajućom presudom, nakon punih 18 godina okončan sudski proces nazvan ,,duvanska afera“ koji je dugo potresao crnogorsku i međunarodnu javnost.

U izreci suda se takođe naglašava da će detaljno obrazloženje presude biti u objavljeno u roku od 90 dana.

P.Z. -  D.Đ.