Enriko Tućilo: Presuda donosi mir i pravdu za Crnu Goru

Advokat Enriko Tućilo, pravni zastupnik Dušanke Jeknić, kaže u izjavi za Pobjedu da je oslobađajuća presuda crnogorskim državljanima jedini i očekivani pravedni ishod, da donosi zakašnjelo olakšanje nepravedno optuženim, ali i pravdu za Crnu Goru i njene institucije. 

Objavljeno: 23. 01. 2019 - 06:29

- Nakon osamnaest godina, najzad je Tribunal u Bariju donio pravdu, ne samo za optužene, već i za Crnu Goru i njene institucije. Sjećam se da su me, na početku mog angažmana, neki krugovi iz Evrope upozoravali da ne bi trebalo da se bavim zastupanjem Crne Gore koju su, zbog raznih medijskih natpisa ali i političkih intriga, kvalifikovali kao ,,sumnjivu državu“. Sada, nakon presude u Bariju to više niko ne može i ne smije reći. Zato kažem da je presuda konačna pravda - kazao je Tućilo.

Advokatica Čejović: Nedvosmislena potvrda da su optužbe bile neodržive
Proces u Bariju okončan je nakon skoro 20 godina tako što ni jedna optužba protiv bilo kojeg od crnogorskih državljana nije dokazana, već je presudama jasno i nedvosmisleno rečeno da su optužbe bile neodržive, ocijenila je za Pobjedu Vesna Čejović, advokatica i koordinatorka branilačkog tima Miroslava Ivaniševića i Stanka Subotića u postupku pred Sudom u Bariju. Ona je rekla da joj je veoma drago što je Sud, nakon kompletne sprovedene procedure, donio oslobađajuću presudu u punoj formuli – da krivično djelo ne postoji ni u slučaju okrivljenih Dušanke Jeknić, Veselina Barovića i Branka Vujoševića. - To je zaista veliki uspjeh i potpuna satisfakcija i za njih, kao pojedince, ali i za institucije crnogorske države koje su bile toliko dugo, a neosnovano optuživane da su bile u dosluhu sa italijanskim kriminalcima - navodi Čejović. Advokatica naglašava da je za njih koji su učestvovali u tom procesu, ova presuda logičan slijed postupka, budući da je još 2010. godine, pravosnažnom presudom u slučaju Ivaniševića Sud u Bariju utvrdio da poslovi tranzita cigareta ne predstavljaju šverc, niti da tranzitne takse predstavljaju prihod kriminalne organizacije, kako je to bilo neosnovano tvrđeno optužnicom. Sud je još tada, vezano za tranzit cigareta, konstatovao, citira Čejović, da je ,,zaista teško pretpostaviti da tranzit robe preko teritorije Crne Gore, regulisan važećim nacionalnim zakonodavstvom, međunarodnim propisima i pojedinim rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN, može sam po sebi da se definiše kontrabandom (švercom cigareta)“.

U vezi tranzitnih taksi, Sud je kategorično odbacio kao neodržive teze optužnice da se radi o kriminalnim prihodima, konstatujući da ,,jasno proizilazi da tranzitne takse, kao i svaki drugi fiskalni prihod jedne države, predstavljaju dio prihoda Crne Gore, i mogle su biti korišćene da se pokrivaju potrebe javnih institucija i javnih rashoda, kao što su nabavka elementarnih sredstava, naročito u jednom periodu koji je bio posebno kritičan sa ekonomskog aspekta, u kome su vladali embargo i sankcije NATO“, ističe advokatica i napominje da je Sud precizno utvrdio da ,,ne može pripadati prerogativima jedne države, da ocjenjuje i diskutuje regularnost upotrebe prihoda druge države, jer se radi o sopstvenim internim odlukama svake nacije“. - Sljedstveno tome, Dušanka Jeknić, Veselin Barović i Branko Vujošević, koji su obavljali za državu poslove vezane za naplatu tranzitnih taksi, apsolutno nijesu mogli biti pozivani na krivičnu odgovornost, jer je već ranije utvrđeno da se ne može raditi o krivičnoj djelatnosti - rekla je Čejović. Ona je podsjetila da se u slučaju Stanka Subotića, koji je 2012. godine sa punom formulom oslobođen od optužbi za pranje preko jedne milijarde i 200 miliona njemačkih maraka, desio presedan koji nije do tada bio zabilježen u Italiji u sličnim procesima, jer se sam tužilac za antimafiju, nakon prezentiranja argumenata njegove odbrane, pridružio prijedlogu odbrane da bude oslobođen.