Lani nastavljeni pozitivni trendovi na tržištu rada

Tokom prošle godine nastavljeni su pozitivni trendovi na crnogorskom tržištu rada, započeti krajem 2017. Broj nezaposlenih, za godinu, smanjen je za 9.884 ili 19,28 odsto. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, 31. decembara 2018. na evidenciji se nalazilo 41.378 nezaposlenih, dok su u uporednom periodu 2017. registrovana 51.262 lica -  stoji u godišnjem Izvještaju o radu Zavoda, usvojenom na današnjoj sjednici Upravnog odbora, kojom je predsjedavala Ranka Pavićević.

Objavljeno: 31. 01. 2019 - 15:33

Stopa registrovane nezaposlenosti minule godine opala je sa 22,09 na 17,83 odsto. U ukupnoj nezaposlenosti žene učestvuju sa 57,87 odsto. Smanjen je broj novoprijavljenih za 10.923 ili 24,3 odsto.

Opada učešće nezaposlenosti mlađih od 25 godina sa 14,02 na 12,96 odsto, dok raste relativan broj starijih od 50 godina. Prošle godine porasla je dugoročna nezaposlenost. Duže od godinu posao traži 24.370 lica ili 58,89 odsto.

Na evidenciji Zavoda nalaze se 8.222 lica sa invaliditetom, što čini blizu 20 odsto ukupnog broja nezaposlenih. 

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih prednjače lica sa III, IV i V stepenom obrazovanja 45,43 odsto, sa I i II stepenom je njih 33,64 odsto, dok visokoškolci učestvuju sa 20,93 odsto.

Prema povratnim podacima Poreske uprave, zaposlenje je dobilo 15.360 lica iz evidencije nezaposlenih. A, na osnovu pokazatelja Ministarstva unutrašnjih poslova prošle godine izdato je 26.327 dozvola za rad i zapošljavanjestranaca, što je za 25,55% više u odnosu na 2017.

Prosječan broj korisnika novčane naknade u 2018. godini povećan je za 13,93% u odnosu na 2017. za šta je izdvojeno 11,8 miliona eura.

Zavod je prošle godine realizovao  niz programa i mjera  aktivne politike zapošljavanja. Programi obrazovanja i osposobljavanja odraslih, u saradnji sa 47 licenciranih provajdera, realizovani za 1.295 nezaposlenih. U javnim radovima u 2018. zaposleno je 1.345 lica sa evidencije Zavoda. Isfinansirano je 80 kredita, u vrijednosti 499.200 eura, za otvaranje 100 novih  radnih mjesta.

Pilot programom  podrške teže zapošljivim licima u pripremi i aktiviranju na tržištu rada “Osnaži me i uspjeću” obuhvaćeno je  925  lica, od kojih 538 žena bivših korisnica naknade po osnovu rođenja troje i više djece, 185 korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice i 202 ostala teže zapošljiva lica

Tokom 2018. godine, raspisana su dva javna poziva za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema, po osnovu kojih je odobreno  finansiranje 56 projekata, ukupne vrijednosti 2.9 miliona  eura.

Upravni odbor usvojio je danas i Program rada Zavoda za zapošljavanje za 2019. Budžetom Crne Gore za ovu godinu, u dijelu mjera i aktivnosti iz Akcionog plana, koji sprovodi Zavod za zapošljavanje, opredijeljeno je 9,3 miliona eura (od toga 500.000 eura predstavlja novčanu pomoć  nezaposlenim, saglasno odredbama Pravilnika koji reguliše tu oblast). Šest miliona eura predviđeno je Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.