Komesar Moedaš potvrdio dolazak u Crnu Goru

Ministarka nauke Crne Gore, dr Sanja Damjanović boravi danas u zvaničnoj posjeti Briselu gdje se srela sa Evropskim komesarom za nauku i inovacije Karlušom Moedašom.

Objavljeno: 08. 02. 2019 - 14:15

Ministarka Damjanović predstavila je trenutni status aktivnosti na regionalnom projektu “Uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope - SEEIIST”, ukazujući na pripremne aktivnosti za početak sljedeće faze projekta, Faze izrade detaljne Studije dizajna, koju će Evropska komisija – Generalni direktorat za istraživanja i inovacije (DG RTD) podržati sredstvima u iznosu od milion eura.

Takođe, ministarka je pozvala komesara Moedaša na Kick-off sastanak koji će označiti početak Faze izrade Studije dizajna, a koji će održati u Crnoj Gori polovinom 2019. godine.

Damjanović je predstavila i napredak u procesu izrade Strategije pametne specijalizacije, ističući potpunu posvećenost Crne Gore ovom važnom zadatku koji realizuje uz podršku Generalnog direktorata Udruženi istraživački centar (JRC). Na kraju, ukazala je na značaj Instrumenta za podršku politikama (PSF) Evropske komisije, putem koga Crna Gora radi na unapređenju nacionalnog inovativnog ekosistema, sa posebnim fokusom na inovativne startapove.

Komesar Moedaš zahvalio se ministarki na detaljnoj informaciji o napretku Pripremne faze SEEIIST projekta, za koju je Evropska komisija obezbijedila prva sredstva kako bi realizacija ove faze otpočela do sticanja uslova za korišćenje sredstava za ove namjene u okviru EU Okvirnog programa za istraživanja i inovacije „Horizont 2020“ i sa zadovoljstvom prihvatio učešće na Kick-off sastanku koji će biti održan u Crnoj Gori.

Pohvalio je napredak Crne Gore u procesu pripreme Strategije pametne specijalizacije, posebno ističući da je Crna Gora za veoma kratko vrijeme uspjela da pripremi kvalitetan strateški dokument, čime je stekla uslove da najvjerovatnije postane prva pridružena zemlja koja će usvojiti ovu strategiju. Komesar je izrazio zadovoljstvo što je Crna Gora na najbolji način iskoristila PSF instrument u kontekstu osnove za izradu nacionalnog okvira za kreiranje boljeg ambijenta za inovativnu djelatnost u državi.

Finalni izvještaj eksperata Evropske komisije koji su bili angažovani putem ovog instrumenta biće predstavjen u Crnoj Gori 25. marta 2019. godine, kada će događaju prisustvovati Zamjenica generalnog direktora za istraživanja i inovacije Signe Ratso, ispred Evropske komisije.

Dr Sanja Damjanović u toku dana imaće susrete i sa generalnom direktoricom Generalnog direktorata  za obrazovanje, omladinu, sport i kulturu Evropske Komisije, Themisom Christophidou, kao i sa Šefom Centra kompetentnosti za tehnološki transfer u okviru Generalnog direktorata Udruženi istraživački centar (JRC), Alessandrom Fazio.