Sudije radije određuju pritvor nego što puštaju uz kauciju

Jemstvo kao jedna od mjera za obezbjeđenje prisustva okrivljenog na suđenjima se u crnogorskom pravosuđu vrlo rijetko koristi iako bi ovim pravnim instrumentom država ne samo uštedjela već i profitirala.

Objavljeno: 11. 02. 2019 - 06:51

 Sa druge strane, iako ova mjera državi pruža određene benefite, posebno u slučajevima ukoliko optuženi ne ispoštuje dogovor i da se u bjekstvo, crnogorski sudovi ipak u najvećem broju krivičnih postupaka odlučuju se za pritvor, kazao je za Pobjedu advokat Obrad Delević. Da se bjekstvo okrivljenog više isplati državnoj kasi nego okrivljenom, pokazao je i slučaj jemstva koji je položen za Miloša Čujovića.

Prošle godine u sudskoj kasi završilo je 230.000 eura kojim je porodica Beograđanina Miloša Čujovića garantovala Višem sudu u Podgorici da će se ovaj optuženi za milionske pronevjere odazivati pozivima za suđenja ukoliko se nađe na slobodi.

Nakon što je Čujović pobjegao, sud je ukinuo rješenje o prihvatanju jemstva, za njim je raspisana potjernica i određen mu pritvor dok je novčani iznos od 230.000 eura prebačen u državni bužet.

Advokat Delević ističe da jemstvo pored toga što predstavlja efikasnu mjeru ne samo obezbjeđenja prisustva okrivljenog već je i garant suđenja u razumnom roku. - U praksi naših sudova jemstvo se vrlo rijetko koristi, odnosno u najvećem broju krivičnih postupaka sud se odlučuje za pritvor, iako to državu košta, dok bi određivanjem jemstva država ne samo uštedjela već i profitirala – kazao je advokat Delević.

Sagovornik Pobjede navodi da svakako treba računati na situaciju mogućeg medijskog linča sudije koji je odredio ili tužioca koji je predložio jemstvo u nekim ,,medijski interesantnim predmetima“, a desi se da taj okrivljeni pobjegne.

Advokat Delević podsjeća da se mogućnost puštanja iz pritvora uz jemstvo može smatrati privilegijom bogatih. Uslovi Prema odredbama Zakona o krivičnom postupku, jemstvo može biti put do slobode jedino u slučaju ako je optuženom pritvor određen zbog opasnosti od bjekstva.

- Kada dobije prijedlog za jemstvo, sud potom utvrđuje da li su ispunjeni zakonski uslovi za prihvatanje te vrste garancije. Jemstvo može da se prihvati samo onda kada je pritvor određen isključivo zbog opasnosti od bjekstva.

Ukoliko je pritvor određen i po drugim osnovama, ne može se govoriti o jemstvu. Procedura polaganja jemstva počinje odlukom suda o visini jemstva. Jemstvo glasi na novčani iznos koji sud određuje s obzirom na težinu krivičnog djela, lične i porodične prilike okrivljenog i imovno stanje osobe koja ga daje. Kaucija se sastoji u polaganju gotovog novca, hartija od vrijednosti, dragocjenosti ili drugih pokretnih stvari veće vrijednosti koje se lako mogu unovčiti ili u vidu hipoteke na nekretnine.

- Što se tiče visine iznosa na koji će glasiti jemstvo, ostavljeno je sudu na ocjenu, koji pritom mora da ima u vidu između ostalog i težinu krivičnog djela, koju ne treba ocjenjivati samo na osnovu zaprijećene kazne, već i u odnosu na sve druge okolnosti koje djelo čine lakšim ili težim u konkretnom slučaju – pojašnjava advokat Delević.

Osoba koja daje jemstvo obavezna je da dostavi dokaze o svom imovnom stanju i vlasništvu nad imovinom koju nudi kao garanciju sudu. Okrivljenom se pritvor ukida ako on lično ili neko drugi za njega pruži jemstvo uz obavezu da do kraja krivičnog postupka neće pobjeći, a sam okrivljeni obeća da se neće kriti i da bez odobrenja neće napustiti svoje boravište. Nema pravila kada će predsjednik vijeća procijeniti da je iznos jemstva dovoljno jaka garancija da to lice neće pobjeći.

U slučaju kada okrivljeni pobjegne, dato jemstvo ide u pravosudni budžet, dok se okrivljenima vraća u slučajevima kada se donese oslobađajuća presuda, obustavi postupak ili kada optuženi ode u zatvor. Jemstvo se ukida ako okrivljeni na slobodi počini neko drugo krivično djelo. Sud donosi rješenje kojim se jemstvo ukida, a položeni novac se vraća ili hipoteka ukida. Takođe, ova garancija gubi snagu i onog trenutka kada se okrivljeni ne odazove pozivu za suđenje a izostanak ne opravda. U ovom slučaju, jemstvo se ukida, a okrivljenom se određuje pritvor.

Red poteza Mjere koje se mogu preduzeti prema okrivljenom za obezbjeđenje njegovog prisustva i za nesmetano vođenje krivičnog postupka su: poziv, dovođenje, mjere nadzora, jemstvo i pritvor. Jemstvo kao jedna od navedenih mjera se može razmatrati samo nakon što su pravosudni organi iskoristili ostale mjere.

Zakon propisuje da se nadležni sud mora pridržavati uslova određenih za primjenu pojedinih mjera, vodeći računa da se ne primjenjuje teža mjera, ako se ista svrha može postići blažom mjerom.

Rješenje o određivanju jemstva, prije i u toku istrage, donosi sudija za istragu. Poslije podignute optužnice rješenje o određivanju jemstva donosi predsjednik vijeća, a na glavnom pretresu vijeće. Rješenje o određivanju jemstva i rješenje kojim se jemstvo ukida donosi se po pribavljenom mišljenju državnog tužioca, ako se postupak vodi po njegovoj optužbi. Advokat Delević navedi i da je jemstvo moguće odrediti i kao mjeru obezbjeđenja poštovanja ograničenja koji propisuje član 166. Zakonika o krivičnom postupku kod primjene blaže mjere, npr. zabrane napuštanja mjesta boravišta.

 On ističe da u Zakoniku nije određen krug lica koja mogu staviti prijedlog za jemstvo.

- To može biti svako, tj. svako drugo lice koje je spremno da polaganjem novca bude garant okolnosti da okrivljeni do pravnosnažnog okončanja postupka neće pobjeći - kazao je on. Advokat Delević ističe da se mora imati u vidu da je u pitanju mjera za obezbjeđenje prisustva okrivljenog koja nema prinudni karakter jer se nikada ne određuje po službenoj dužnosti, već isključivo na prijedlog lica koje daje jemstvo. Ono što treba znati, prema riječima ovog advokata, jeste i da je trajanje jemstva ograničeno. Prije svega trajanjem sudskog postupka i da je uslovljeno i držanjem samog okrivljenog jer može biti donijeto rješenje o određivanju pritvora protiv okrivljenog koji na uredan poziv ne dođe, a izostanak ne opravda ili ako se protiv njega, pošto je ostavljen na slobodi, pojavi drugi zakonski osnov za pritvor.

Važno je naznačiti da Zakonik određuje i procesni trenutak do kojeg jemstvo traje, određujući da ako je presudom izrečena kazna zatvora, jemstvo se ukida tek kad osuđeni počne da izdržava kaznu. Podsjećamo da je do sada najveći iznos novca koji je uplaćen na račun crnogorskih sudova garancija od 300.000 eura Vasa Ulića.