ASK: DPS prekršio zakon, biće novčano kažnjen

Agencija za sprječavanje korupcije tvrdi da je DPS prekršio zakon tako što se nezakonito finansirao u kampanji za izbore 2016, te da će zbog toga biti novčano kažnjen do 20.000 eura, i morati da vrati u budžet Crne Gore 47.500 eura.

Objavljeno: 11. 02. 2019 - 18:04

- Postupajući po službenoj dužnosti kao i na osnovu medijskih navoda da je u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore 2016. godine došlo do kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja od strane političkog subjekta Demokratska partija socijalista, Agencija za sprječavanje korupcije je na osnovu sprovedene kontrole, uvida u dokumentaciju i uzetih izjava utvrdila da je ovaj politički subjekat u toku prikupljanja i trošenja sredstava za izbornu kampanju prekršio članove 6 stav 12 i 18 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja - navode iz ASK-a.

Oni dodaju da je provjerom utvrđeno da sredstva iz privatnih izvora u iznosu od 47.500 eura, koja su se odnosila na izborne aktivnosti na području Gradske opštine Golubovci, Demokratska partija socijalista nije prikupljala u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjektata i izbornih kampanja.

- Ovako prikupljena sredstva nijesu prijavljena odgovornom licu u partiji određenom za namjensko trošenje sredstava i na način predviđen Zakonom, i trošenje ovako prikupljenih sredstva nije išlo preko posebnog računa Demokratske partije socijalista otvorenog za izbornu kampanju. Zbog utvrđenih nepravilnosti u izbornom procesu, Agencija je protiv političkog subjekta Demokratska partija socijalista pokrenula postupak za izricanje maksimalno zakonom predviđene sankcije (do 20.000 eura), i zatražila povraćaj sredstava u budžet Crne Gore u visini od 47.500 eura - saopštili si iz Agencije.