Neradnici opštinu koštali 5,6 miliona

Problem smo naslijedili i u ekstremnim primjerima traje od 2005. godine. Opština nema evidenciju o prisustvu na poslu, radimo na njenom formiranju. Najmanje slučajeva nedolazaka na posao je u opštini, a najviše u javnim preduzećima. Odgovornost za organizaciju posla je na sekretarima, šefovima službi i drugim odgovornim licima – kaže Vladimir Bulatović

Objavljeno: 15. 02. 2019 - 06:35

Protiv 45 zaposlenih u lokalnoj upravi i javnim preduzećima biće pokrenut disciplinski postupak i raskinut ugovor o radu jer duže vrijeme ne dolaze na posao. Taj problem naslijedili smo od stare vlasti, a u ekstremnim primjerima traje od 2005. godine, što je opštinsku kasu koštalo mnogo novca – kazao je za Pobjedu potpredsjednik opštine Vladimir Bulatović.

Na pitanje o kolikoj sumi je riječ on odgovara - o nekoliko miliona. - Ako bismo uzeli aproskimaciju zarada za posljednjih deset godina, opštinu sa javnim preduzećima, nedolazak na posao koštao je do sada najmanje 5.600.000 eura – kaže Bulatović. Riječ je o zaposlenima koji u prosjeku imaju po sedam godina radnog staža a odsustvo sa posla nijesu opravdali na neki od propisanih načina.

EVIDENCIJA

Sagovornik Pobjede kaže kako je njegov motiv da se bavi neopravdanim izostancima sa posla namjera da uvaži i zaštiti veliki broj uposlenih koji savjesno, odgovorno i stručno obavljaju svoj posao. Bulatović, koji je na funkciji potpredsjednika opštine od avgusta prošle godine, procjenjuje da taj problem može biti riješen za šest mjeseci.

Opština nema egzaktnu evidenciju o prisustvu na poslu, da ta jedinstvena baza podataka nikad nije postojala. Lokalna uprava radi na njenom formiranju, kao i na unapređivanju informacionog sistema koji bi objedinio podatke sa više radnih mjesta. - Prema nekim podacima, najmanje slučajeva nedolazaka na posao je u opštini, a najviše u javnim preduzećima. Odgovornost za organizaciju posla je na sekretarima, šefovima službi i drugim odgovornim licima - kaže Bulatović.

OTPREMNINA

On je pozvao zaposlene koji, kako je naveo, iz nekih razloga ne mogu da adekvatno i odgovorno obavljaju svoj posao, iskoriste mogućnost i dobiju otpremninu. - Neka nađu neki lakši posao i oslobode radno mjesto za one koji žele, mogu i umiju da rade. Ili, neka počnu da rade na primjeren i savjestan način, bez potrebe da se kriju iza uglavnom lažnih bolovanja - naglašava Bulatović.

Prema odluci iza 2017. godine, radnicima može biti isplaćena otpremnina od 10.000 do 20.000 eura u zavisnosti od radnog staža. Za pet do deset godina radnog staža zaposleni dobija 10.000 eura. Za staž od deset do 20 godina predviđen je iznos od 13.000 eura. Od 20 do 30 godina rada, otpremnina iznosi 16.000 eura, a za staž od preko tri decenije 20.000 eura.

Stara vlast izbjegavala je, smatra Bulatović, da sankcioniše nedolazak na posao zato što je ,,bilo uplitanja politike u profesionalni rad“. On se nada da će i ostale opštine koje imaju isti problem početi da ga rješavaju, te pružiti mladim i obrazovanim ljudima mogućnost da rade na profesionalan način. -Da se napokon prestane sa decenijskom praksom „jedan zaposleni četiri glasa“ – ocijenio je Bulatović.

Imaju 1.460 zaposlenih, fali im stručnjaka

Potpredsjednik opštine Vladimir Bulatović kaže da u opštini i javnim preduzećima ima 1.460 zaposlenih. Međutim, lokalnu upravu manje brine mogući višak od nedostatka stručnih kadrova. - Na pojedinim pozicijama postoji problem sa viškom uposlenih i to uglavnom na pozicijama sa nižom stručnom spremom. Sa druge strane, evidentan je nedostatak visokostručnih kadrova, koji nijesu motivisani, niti zaradom niti beneficijama za rad u lokalnoj upravi, javnim preduzećima i institucijama. Prije svega, najbitnije je da njihov lični i poslovni integritet bude zaštićen od volje političkih partija, kako bi postali dio tima koji bi se bavio složenim poslovima unutar opštine - ističe Bulatović.

Komisije nijesu bile efikasne

Problemi neoopravdanog izostanka sa posla u lokalnim upravama, javnim preduzećima i institucijama ranije je bio u nadležnosti disciplinske komisije i komisije za žalbe. Vladimir Bulatović ocjenjuje da su samo rijetke opštine uspjele da ga riješe na taj način. - U ekstremnim slučajevima, za koji je primjer opština Budva, pojedine komisije nije bilo moguće formirati. Vlada je uvidjela mane takvog načina rješavanja sporova, te je na prijedlog Ministarstva javne uprave donijela odluku o formiranju komisija, kao državnog organa koji će se centralizovano baviti radnim sporovima. Ta tijela nedavno su počele da rade – kaže Bulatović.

Ko će osvojiti finale Lige šampiona?