Nema povećanja zarada u javnom sektoru

Vrijednost koeficijenta za obračun osnovne zarade zaposlenih u javnom sektoru za fiskalnu 2019. godinu, u bruto iznosu  iznosi 90 eura, kao i ranijih godina, odlučila je Vlada.

Objavljeno: 15. 02. 2019 - 13:00

Iz Vlade je saopšteno da je to urađeno nakon dogovora sa reprezentativnim sindikatima.

To praktično znači da ni ove godine neće biti povećanja zarada u javnom sektoru. Prosječna plata u državnoj upravi je oko 585 eura i iznad je državnog prosjeka.

Prosječna zarada na nivou države je oko 510 eura, a plate u posljednih devet godina stagniraju.

Tokom prošle godine realne zarade su opale za tri odsto, dok je maksimalna vrijednost realnih zarada, prema podacima CBCG, na maksimalnom nivou bila daleke 2010. godine.

Za neto plate državne uprave, ne računajući opštine, potrebno je državi godišnje oko 322 miliona eura.

Bruto zarada u državnoj upravi obračunava se po formuli: Startni dio zarade + Koeficijent složenosti uvećan za minuli rad x Obračunska vrijednost koeficijenta. Neto iznos se dobija kad se bruto iznos podijeli sa 1,49.

P.Z.

 

Ko će osvojiti finale Lige šampiona?