Štampani laboratorijski nalazi će biti ukinuti

Fond za zdravstveno osiguranje počeo je projekat uvođenja laboratorijskog informacionog sistema i u opštim bolnicama kako bi pacijenti mogli nalaze da pogledaju i putem interneta na portalu za elektronsko zakazivanje www.ezdravlje.me ili aplikacije koju su instalirali na svom mobilnom telefonu.

Objavljeno: 16. 02. 2019 - 07:38

Direktor Fonda Sead Čirgić naveo je i da je u planu ukidanje štampanja laboratorijskih nalaza kada to nije neophodno, što će, prema njegovim riječima, rezultirati smanjenjem troškova.

- Nakon uvođenja laboratorijsko-informacionog sistema i na sekundarnom nivou, slijede dalji benefiti i unapređenja, u smislu umrežavanja i razmjene elektronskih nala za i rezultata analiza među ustanovama na različitim nivoima zdravstvene zaštite - među izabranim doktorima i specijalistima, neće biti ponavljanja ili dupliranja istih analiza u okviru laboratorijske dijagnostike – kazao je Čirgić.

Građani za sada imaju mogućnost provjere laboratorijskih nalaza koje urade u domovima zdravlja u svim opštinama – od juče i u Herceg Novom.

- Uvođenjem laboratorijskoinformacionog sistema na sekundarnom nivou, pored svih opštih bolnica ujedno će biti pokriveni i preostali domovi zdravlja koji laboratorijsku dijagnostiku obavljaju u okviru bolničkih laboratorija - Cetinje, Bar, Kotor, Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje i Berane – pojasnio je Čirgić.

Prvi čovjek Fonda za zdravstveno osiguranje kazao je da je ovaj sistem glavne prednosti donio pacijentima i ljekarima.

- Prednost je i elektronski i automatski prenos nalaza iz laboratorije do izabranog doktora, njihovo smještanje u elektronski karton pacijenta, arhiviranje, praćenje i upoređivanje određenih parametara, što sve doprinosi lakšoj, bržoj i efikasnijoj ukupnoj dijagnostici i liječenju pacijenata – kazao je Čirgić.

Kako bi pristupili portalu „Ezdravlje“, osiguranici prvo treba da se obrate izabranom doktoru da bi dobili odgovarajući PIN kod. Prijava se obavlja ukucavanjem broja zdravstvene knjižice (desetocifreni broj koji je upisan na prvoj strani zdravstvene knjižice) i PIN koda. Oni se pamte i pacijenti neće morati da ih ponovo ukucavaju.