Odbijen zahtjev odbrane za izuzeće Katnića i Stankovića

Suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora nastavljeno je danas u podgoričkom Višem sudu. Na današnjem ročištu je rješenjem Vrhovnog državnog tužilaštva odbijen zahtjev odbrane da se iz postupka izuzmu Glavni specijalni državni tužilac Milivoje Katnić kao i VDT Ivica Stanković. Uslijedila su pitanja odbrane nakon čega su stranke iznosile mišljenja o nalazu vještaka. Specijalni državni tužilac Saša Čađenović smatra da je vještačenje odrađeno profesionalno, u skladu sa zakonom i da je odgovorilo na sva zadata pitanja, te da potvrđuje brojne navode iz optužnice. Sa druge strane, odbrana smatra da je vještačenje kontradiktorno, paušalno i da se radi isključivo za korist tužilaštva a ne istine

Objavljeno: 20. 02. 2019 - 08:40

Tok suđenja:

15:00 Zbog isteka radnog vremena današnji pretres se prekida a nastavlja se sjutra u 8:30

14:26 Radosavljević dodaje da je vještak na brojna pitanja umjesto tehnički, odgovore davao logički

14:23 Radosavljević smatra da je vještak često izlazio iz svoje kompetencije i cijenio nešto šta sud treba da cijeni - da li je nešto bitno ili ne. Radosavljević smatra da je vještak vezao Magdalenić za komunikacije i to isključivo preko crnogorskog listinga koji je u suprotnosti sa listingom iz Srbije. On dodaje da je okarakterisao Magdalenić kao đevojku Kneževića te da je tu kvalifikaciju izvukao iz njene izjave, što kako Radosavljević smatra, nije moguće.

14:10 Zadatak broj 11 koji je bio ključni dio izvještaja i vještačenja nije urađen kako treba, i vještak nije dao ključne podatke, te da je kao svoju referencu vještak naveo svoj staž ali isto tako da nikada nije imao priliku da radi sa darma karticama - smatra Radosavljević

14:00 Suđenje se nastavlja

13:30 Sud je dao pauzu do 14 sati

13:20 Radosavljević problematizuje probleme koje je vještak koristio, te navodi da to nije smio da koristi i karakteriše kao još jedan primjer neprofesionalnog pristupa vještaka.

12:55 Advokat Radosavljević smatra da su ostali uksraćeni za informaciju sa kojim se djelovima spisa upoznao sa koji su bili od uticaja na vještačenje. Kako smatra vještak tokom saslušavanja dodavao elemte spisa sa kojima je navodno bio upoznat kao argument za tvrdnje iznešene na vještačenju i to uvijek nakon odgovora - odgovoriću vam sjutra. Radosavljević dodaje da je vještak više puta kazao da je možda napravio grešku te istu utvrdio. On takođe ističe da je vještak često davao odgovore tipa - to morate pitati operatera, te postavlja pitanje čemu služi vještak. On dalje ističe da nije razjašnjena konfuzija koja je stvorena kada je Lakić kazao da povodom određenih pitanja se mora pitati vještak, a vještak kazao da se ta pitanja moraju postaviti Lakiću.

12:45 Suđenje se nastavlja

12:25 Sud je odredio pauzu

12:20 Advokat Bratislava Dikića smatra da je vještačenje urađeno neprofesionalno i paušalno, te da je vještak selektivno koristio informacije. On dodaje da vještak nije mogao da objasni mnoge nelogičnosti poput one da je njegov branjenik za pedesetak sekundi ukucao web stranice i pojedinačno otvorio 27 fotografija. Kako advokat dodaje, njegovom branjeniku su pripisivani i pogrešni brojevi te je napravljena i greška prilikom prikazivanja lokacija na kojima se Dikić navodno našao, te da je te iste pogrešne informacije iskoristio i tužilac u svom izjašnjenju.

12:12 Advokat Eduarda Šišmakova kaže da je Boljević radio vještačenje na način što je preko google translate programa prevodio povratne poruke i na osnovu toga sačinjavao nalaz. On smatra da je Boljević radio posao suda, te zloupotrijebio svoju poziciju i okrivio njegovog branjenika čime je nanio štetu. On dodaje da je vještak Čađenović svaki put kada je iskoristio prezime Šišmakov da je to radio isključivo uvezujući iskaz svjedoka saradnika. 

''On je to radio kako bi pokušao da predstavi da ima dokaza tamo gdje ih nema, kao da igdje postoji podatak da taj predmetni broj pripada mom branjeniku, što naravno nije istina'', kazao je on.

11:45 Čađenović je takođe istakao da se vještak nesporno izjasnio da nikakva kartica nije klonirana i da na nikakav način nije manipulisano aparatima koje su koristili optuženi i svjedok saradnik.

11:35 ''Izvještaj je jasno pokazao komunikaciju Velimirovića i Šišmakov Eduarda ostvaren na inicijativu Velimirovića. Razgovor je obavljen preko sistema darma.com. Nakon tog razgovora istog tog dana okrivljeni Šišmakov poziva Sinđelića, nakon čega Sinđelića poziva Velimirovića i pita ga zašto je pozivao Edija.

Velimirović je 15.10. ostvario komunikaciju sa Hristić, i to neposredno prije susreta sa Dikićem. Sinđelić je imao intezivnu komunikaciju sa Ristić Nemanjom i to u periodu od 11.10.2016. pa do 16.10. 2016. Sinđelić i Ristić imaju zajedničkih lokacija što znači da su se satajali više puta.

U SMS komunikaciji između Sinđelića i Ristića 14.10. upravo Ristić traži sastanak. 16.10. Ristić traži Sinđeliću da njegovom kumu Nenadu da koliko može.

Sinđelić je sa Šišmakov Eduardom preko Darma.com servisa ostvario komuniakciju u periodu od 15.10. pa do 20.10. Komunikacije su razgovori i obavljeni na inicijativu kako Šišmakova tako i Sinđelića. Postoji veliki broj komunikacija ostvarenih u posleponoćnim satima a komunikacija je intezivna 16.10. od 10:30 ujutru pa do 17.10. do 10:52 sata ujutru. Čak i nakon ponoći nije bilo prekida u komunikacijama. Od svih komunikacija kojih je bilo 41, Šišmakov je uputio poziv 31 put'', dodaje se između ostalog u izjašnjenju Čađenovića.

11:10 ''Vještačenje je urađeno profesionalno, u skladu sa zakonom i ispunilo sve zahtjeve.

Postavljana su irelevantna pitanja koja nemaju veze sa činjenicom koja tretira nalaz pa je jedini zaključak da su pitanja postavljena radi odugovlačenja procesa.

Okrivljeni i druga lica koja su tretirana izvještajem vještaka u direktnoj ili indirektnoj komunikaciji što prikazuje šema izvještaja.

Osuđeni, Aćimović i Ćetković su u direktnoj komunikaciji tokom čitave 2016. godine, kao i između Aćimovića, Ćurovića i Ćetkovića. Đorđević i Maksić su takođe u svakodnevnoj komunikaciji i posljednja je 14.10.2016. Primjećujem da je Maksić ostvario komunikacije sa Aleksićem na dan prije odlaska okrivljenih i osuđenih u Crnu Goru a posljednja je evidentirana na dan prije odlaska u Crnu Goru. Takođe primjećujem da je Milić pozivala Aleksića i Velimirovića dok je bila na željezničkoj stanici u Crnoj Gori. Sve komunikacije su razgovori. Razgovori su obalvjeni na inicijativu Milić te da je upravo ona pozivala Aleksića i Velimirovića. Primjećujem da je okrivljeni Čađenović sa Nikić Ananijem u obrađenom periodu obavio preko 25 razgovora i to na obostranu inicijativu, kako u vidu razgovora tako i SMS-om. Veliki dio komunikacija obavljen je dok je Čađenović registrovan u baznim stanicama Masline, gdje je i živio, te komunikacije su obavljane u ranim jutarnjim časovima. U istom posmatranom periodu Mandić i Nikić su obavili 10 komunikacija. Posebno interesantne su komunikacije obavljene 15. na 16. oktobar 2016. godine'', kazao je između ostalog tužilac Čađenović. 

10:45 Stranke su pozvane da se izjasne na izvještaj vještaka Boljevića.

10:43 Advokat je pitao da li vještak isključuje mogućnost da je 446 koji se završava 786 eventualno pratio broj koji se završava na 781?

''Ne isključujem tu mogućnost'', kazao je Boljević

Da li operateri u Srbiji čuvaju tajni izvještaj?

''To mi nije poznato, mislim da se tajni advance kao podatak koji se izuzima nije predviđen tako da nisam siguran da li ga je Srbija uvrstila u podacima. Sigurno je da ga u izvještaju nema

Da li ste podatke prikupljali prema cell ID-u

''U okvirima zakona o elektronskim komunikacijama prema onome što prikupljaju operatori u Crnoj Gori, druga metoda nije primjenjiva'', kazao je Boljević

10:35 Suđenje se nastavlja

10:00 Sud je dao pauzu od 30 minuta

9:52 Da li postoji forenzički trag u listinzima kada je nešto kriptovano i kada nije? - pita Jovanović

''Ne postoji trag'', kazao je Boljević

9:42 Advokat Jovanović krenuo da postavi pitanja za Mirka Velimirovića, na šta je vještak kazao da Velimirović ne postoji u izvještaju jer prepoznaje brojeve.

Jovanović je ukazao da se na 25 strani nalazi broj Velimirovića i da on jeste u izvještaju na strani 25.

Da li vještak dozvoljava mogućnost da je kriptokomunikacija postojala između telefona koji se završava na 217 i onih koji se završavaju na 111 - pitao je Jovanović

Vještak ne dozvoljava tu mogućnost.

Koja je to razlika u listinzima gdje u jednom vještak tvrdi da postoji mogućnost a u ovom ne - pita advokat

''Tehnička je mogućnost. Do sada smo raspravljali o SMS-u. U GSM komunikaciji osim programa za potrebe Njemačke vlade, ne postoji kriptovana zaštita komunikacije'', kazao je Boljević.

9:32 ''Uspostavio sam ravnopravnu mogućnost na osnovu raspoloživih činjenica u svim slučajevima u ovom listingu da je svaka komunikacija pa i SMS mogla biti zaštićena i nezaštićena. Kakva je tačno bila ne mogu se izjasniti'', kazao je Boljević.

Na dodatno pitanje, Boljević je kazao da je to opšti odgovor za sve predstavljene listinge.

9:28 Advokat Jovanović pita vještaka da li može da navede jedan parametar odnosno forenzički trag da se radi o kriptovanoj zaštićenoj komunikaciji predstavljenog stranog i domaćeg broja

9:25 Na dozvoljeno pitanje koliko ima baznih stanica u Karlovcima, vještak je kazao da to nije razmatrao i da to nije bitno za njegov izvještaj

9:15 Advokat je postavio set pitanja koja je sud uskratio.

9:05 Na pitanja advokata Miroja Jovanovića, vještak odgovara da nije razmatrao udaljenost baznih stanica u Karlovcima, te da je za izvještaj bilo bitno da se evidentiraju Karlovci kao bazna stanica.

8:55 Advokat Radosavljević je postavio set pitanja vezano za metodologiju vještaka na osnovu koje je došao do razdaljine između predstavljenih baznih stanica. Vještak je kazao da se na Google mapi može jasno vidjeti tačna razdaljina

8:42 Pred sudom je vještak Boljević koji odgovara na pitanja advokata

8:40 Vrhovno državno tužilaštvo je nakon pregleda zahtjeva, uvida u spisse predmeta, te pregleda emisije, odbilo kao neosnovan zahtjev odbrane za izueće VDT-a Ivice Stankovića, i Glavnog specijalnog državnog tužioca Milivoja Katnića.

''Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić u emisiji nije mogao unaprijed presuđivati, već je kao stranka u perdmetu iznosio svoja uvjerenja00, navodi se između ostalog u obrazloženju tužilaštva.

8:35 Predsjedavajuća sutkinja Mugoša kosntatovala je prisustvo zastupnika optužbe, te optuženih i njihovih advokata

Podsjetimo na prethodnom ročištu su advokati odbrane podnijeli zahtjev za izuzeće Glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića zbog njegove, kako tvrde, nedvosmislene pristrasnosti. Oni su takođe tražili da se iz postupka izuzme i Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. Odbrana smatra da je Stanković trebao da reaguje i da se ogradi od izjava koje je dao Katnić u emisiji ''Ukrštene riječi'' na TV Prva.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za krivično djelo pokušaj terorizma odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Moisejev, kojima se, kao i srpskim državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću, sudi u odsustvu.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i službeni vozač DF-a Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpski državljani/ke Dragan Maksić, Milan Dušić, Srboljub Đorđević, Branka Milić (sudi joj se u odsustvu) i Kristina Hristić.

Postupak protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića je odvojen.

Ko će osvojiti finale Lige šampiona?