Rakočević v.d. dekan Građevinskog fakulteta

Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore konstatovan je prestanak funkcije dekana Građevinskog fakulteta UCG prof. dr Srđe Aleksića, na njegov lični zahtjev.

Objavljeno: 20. 02. 2019 - 11:20

Po ostavci profesora Aleksića, počev od sjutra, 21. februara, funkciju dekana vršiće redovna profesorica ovog fakulteta prof. dr Marina Rakočević.

Predsjednik Upravnog odbora UCG prof. dr Duško Bjelica kazao je da je ovu odluku danas donio Upravni odbor na predlog rektora Univerziteta prof. dr Danila Nikolića.

„Vršilac funkcije dekana će imati iste nadležnosti kao i dekan. Upravni odbor Univerziteta je utvrdio rokove za sprovođenje izbornih radnji za izbor dekana Građevinskog fakulteta. Konkurs će biti objavljen u Biltenu Univerziteta i u dnevnom slitu koji izlazi u Crnoj Gori“, saopštio je predsjednik Bjelica.

Upravni odbor UCG je danas razriješio dužnosti dosadašnju dekanicu Fakulteta za turizam i hotelijerstvo prof. dr Tatjanu Stanovčić.

ucg1

Profesorica Stanovčić je razriješena dužnosti zbog neizvršavanja odluka nadležnih organa Univerziteta  i nepostupanja u skladu sa zakonom i Statutom Univerziteta Crne Gore.

Za koordinatora daljim radom Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i organizaciju izbora za dekana, na prijedlog rektora Nikolića, imenovana je prorektorica Univerziteta Crne Gore prof. dr Đurđica Perović.

Na današnjoj sjednici, na predlog rektora Nikolića, usvojena je i Strategija za rješavanje stambenih potreba zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore obezbjeđenjem stambenog prostora pod povoljnim uslovima.