Božović tihi partner, Davidović finansijer

Građani bi trebalo da budu upoznati ko stoji iza svakog medija, kako bi znali – koliko im treba vjerovati. 

Objavljeno: 21. 02. 2019 - 06:32

To je posebno važno u sadašnjoj situaciji kad se preko medija u regionu vode političke, propagandne i špijunske bitke. Dio medija, posebno portali, ne prikazuju ili lažno prikazuju podatke o vlasnicima, finansijerima i urednicima. Iako je objava impresuma zakonska obaveza, dobar dio medija, posebno portala, ga nema.

Istraživanje mreže Network for professionalisation of Media u postkomunističkim zemljama jugoistočne Evrope pokazalo je da političari i pozicije i opozicije nijesu gadljivi na zbližavanje sa vlasnicima i urednicima medija, koji onda instrumentalizuju novinare i profesiju. Ima i primjera gdje su vlasnici i urednici tajni suosnivači političkih partija, što je posljedica činjenice da je Balkan i dalje pretpolitičko društvo, a prva žrtva takvog stanja stvari je profesionalizam u medijima. Mreža je na tome zasnovala novinarsko istraživanje o oblicima političke instrumentalizacije i klijentelizma u medijima u državama bivše Jugoslavije, koje je rezultiralo objavljivanjem godišnjih izvještaja o indeksu klijentelizma, Crna Gora je bila prvi put na drugom, a potom na trećem mjestu od šest balkanskih država (Crna Gora, Srbija, Hrvatska, BiH, Makedonija i Rumunija). Zakon kaže da impresum mora da sadrži naziv medija, ime, odnosno firmu i prebivalište, odnosno sjedište osnivača i mora biti jasno odvojen od ostalog sadržaja.

Od niza portala u Crnoj Gori jedino Analitika i Vijesti imaju impresum. Ostali ili ga uopšte nemaju, ili u toj rubrici obavještavaju čitaoce o načinu korišćenja. Tako, na primjer, Gojko Raičević za kojeg javnost zna da je glavni i odgovorni urednik portala In4s samo zato što je on to tako rekao, jer taj portal nema impresuma, tvrdi da je i osnivač i vlasnik te medijske kuće.

– Portal In4s je nastao kao inicijativa grupe mojih prijatelja da pišemo o diskriminaciji Srba u Crnoj Gori i prepoznavajući potrebu da Crna Gora postane neutralna država i da ne bude dio bilo kakvih vojnih saveza – rekao je Raičević Pobjedi. Upitan ko je vlasnik i osnivač portala In4s, Raičević je kazao da je on predsjednik nevladine organizacije koja je vlasnik portala In4s i da je glavni i odgovorni urednik tog medija. – U međuvremenu, jedan dio prijatelja je odustao, dok je drugi dio prijatelja nastavio da radi na daljoj popularizaciji portala – pojasnio je Raičević, ne precizirajući na koje prijatelje misli. Dokumentacija vezana za taj portal, međutim, kaže drugačije.

Raičević jeste osnivač NVO Akademska alternativa i Evropski integracioni centar, ali se te NVO ne pominju u vlasničkoj strukturi portala In4s. Međutim , kompanija Atlantic news group llc. registrovana u američkom poreskom raju Delaver na sajtu navodi da u svom portfoliju ima portale In4s.net i Borbu. me i štampani medij ,,Sloboda“. Objašnjavaju da su mediji njihov osnovni posao i to u Srbiji, Crnoj Gori i BiH, a da im se tim sastoji od ,,provjerenih eksperata na polju medija i medijskog konsaltinga“.

daka-davidovic

Oznaka llc. kod Atlantic news group ne stoji za NVO, kako bi se moglo pomisliti na osnovu tvrdnje Raičevića, nego za društvo sa ograničenom odgovornošću, oblik pravnog lica koji upravo postaje popularan u SAD, iako postoji u više desetina zemalja uključujući i Njemačku i Francusku već decenijama. LLC je hibridno poslovno sredstvo koje kombinuje najbolje osobine korporacije i partnerstva.

Kao i korporacija, LLC legalno postoji odvojeno od svojih vlasnika, isto tako njeni vlasnici i menadžeri nijesu lično odgovorni za njene dugove i obaveze. LLC se može koristiti kao posredničko pravno lice zbog poreza, zbog čega je pogodno za izbjegavanje poreza. Poslovanje i upravljanje ovakvom firmom je regulisano pisanim dogovorom između vlasnika koji nije javan. Osnivač Atlantic news group llc. je, prema javnim podacima, dr Vladimir Božović, inače vanredni profesor na Prirodno matematičkom fakultetu, predsjednik Matice srpske u Crnoj Gori i osnivač NVO Akademska alternativa, a sa Raičevićem je jedan od 34 osnivača Srpske kuće. Na pitanje Pobjede ko mu je tihi partner u portalu In4s, kojeg je u talk show svoje televizije, u kojem je učestvovao i Raičević, spomenuo odbjegli biznismen Duško Knežević prije tri sedmice, ovaj je odgovorio da nema tu informaciju. – Moj tihi partner kojeg je pomenuo gospodin Duško Knežević je i meni nepoznat, za to bi bilo najbolje da pitate gospodina Kneževića. Neka to on saopšti, oslobađam ga obaveze ćutanja – kazao je Raičević Pobjedi, dodajući i da nema bilo kakve veze sa bilo kojim regionalnim biznismenom.

Nije, međutim, potrebna potvrda od odbjeglog biznismena. U kartonu deponovanih potpisa Atlantic News grupe su Gojko Raičević i dr Vladimir Božović. Atlantic news grupa je osnivač firme ANG Crna Gora, čiji je izvršni direktor Gojko Raičević. On je pismeno ovlastio Branku Simović iz Podgorice da u ime firme ANG, koja ima račun samo u Hipotekarnoj banci, vrši uplate i isplate i podizanje izvoda sa tog računa. Na taj račun novac je uplaćivao regionalni biznismen Miodrag Daka Davidović. On je, preko svoje kiparske banke, a na osnovu ugovora koji je zaključen između njegove kompanije Adastra i ANG-a uplatio 29.972 eura na račun ANG Crna Gora 13. februara 2018. Na taj račun prošle godine je Nova srpska demokratija Andrije Mandića u više navrata uplatila ukupno 33 hiljade eura. Adastru je Davidović registrovao u Panami 31. avgusta 2015. godine i u njoj je predsjednik, direktor, sekretar i blagajnik.

ANG je osnovan prije godinu, Raičević je direktor i zastupnik, a vlasnik je Mira Popović, koja je preko Srpske kuće povezana sa vrhom Demokratskog fronta. Kompanija nema ni imovinu, niti je prijavila bilo kakve novčane transakcije. Davidović je preko kompanija Neksan i hotela ,,Admiral“ iz Budve vlasnik 103.415 kvadrata zemljišta, od čega 884 u Budvi, 20,6 hiljada u Kotoru, 58 hiljada u Nikšiću i 23,5 hiljada u Podgorici. Posjeduje 77.858 kvadrata objekata, od čega 2.800 u Budvi, pet hiljada u Kotoru, 46,1 hiljadu u Nikšiću i 23,8 hiljada u Podgorici,od čega 65,8 hiljada poslovnih prostora, 9,9 hiljada stambenih i dvije hiljade ostalo. Pod hipotekom Sosijete ženeral, Hipotekarne i CKB je skoro kompletno zemljište, 57 hiljada kvadrata poslovnog prostora i 1,3 hiljade kvadrata stambenog za ukupno 11 miliona eura kredita. Neksan, koji zapošljava 42 radnika i posjeduje kapital od 20 miliona eura, prijavio je 171 hiljadu eura prihoda prije oporezivanja. Profit hotela ,,Admiral“, koji zapošljava deset ljudi, je 3,6 hiljada eura, ima 2,1 milion eura kapitala i 240 hiljada eura poslovnog prihoda. Nova je članica Demokratskog fronta, čiji su čelnici Andrija Mandić i Milan Knežević optuženi za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine.

 

Dr Vladimir Božović najprije je, u razgovoru sa novinarkom Pobjede, tražio da mu se pitanja pošalju mailom. Nakon što je, između ostalog, bio pitan da li ima udjela u vlasništvu medija, odgovorio je: ,,S obzirom na to da ima više ljudi sa istim imenom i prezimenom izvjesno je da ste pogrešno adresirali Vaše pitanje“. Nakon toga smo provjerili identitet osobe kojoj smo poslali pitanja. Dr Vladimir Božović koristi broj telefona 067 526 mail adresu vladobozović@........ ima ličnu veb prezentaciju na kojoj je link jedino sa In4s i jedinstveni matični broj 12049742..... Do ove zbrke možda ne bi došlo da mediji u Crnoj Gori imaju zakonsku obavezu da objavljuju impresume u kojima su podaci o vlasnicima, finansijerima i urednicima. U regionu je jedino u Hrvatskoj zakonski regulisano pitanje vlasništva nad medijima, ali je ostao mrtvo slovo na papiru. Niko se, naime, ne pridržava zakonske obaveze da do 31. januara svake godine Hrvatskoj privrednoj komori dostavi podatke o kompaniji i sjedištu, odnosno imenu i prezimenu, te prebivalištu svih pravnih i fizičkih osoba koje neposredno i posredno imaju dionice u tom pravnom licu sa podatkom o postotku. Uz to, zakonom je zabranjeno prikrivanje vlasničke strukture izdavača ili vlasništvo dionica, odnosno udjela u pravnom licu. U Crnoj Gori su pri kraju izmjene zakona o medijima, ali ovaj segment nije detaljnije regulisan.

 

 

 

 

 

Ko će osvojiti finale Lige šampiona?