Mustafić: Korisna iskustva možemo prilagoditi našim uslovima

Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić i direktor JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju Podgorica Milo Paunović, sa saradnicima, boravili su u studijskoj posjeti specijalizovanim institucijama za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, u Republici Sloveniji.

Objavljeno: 05. 03. 2019 - 12:52

Oni su, pored Zavoda Republike Slovenije za zapošljavanje, posjetili i centre u kojima se realizuju programi obrazovanja, osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Centar za zapošljavanje i osposobljavanje invalida “ZC Papilot Koper”, Centar za profesionalnu rehabilitaciju invalida - Zavod Ruj, Centar za profesionalnu rehabilitaciju invalida i Centar za zapošljavanje i osposobljavanje invalida Vitis Ptuj.

-Posjeta navedenim institucijama u Sloveniji je bila veoma sadržajna. U oblasti profesionalne rehabilitacije u Crnoj Gori mogu se koristiti neka iskustva iz tamošnjeg  modernog i razvijenog sistema, uz određena prilagođavanja našim uslovima - istakao je direktor Zavoda Suljo Mustafić.

img-485c63733b54f85bdc389decbd26f6ae-v

Na radnom sastanku,  kome je prisustvovala direktorica slovenačkog zavoda Mavricija Batič i rukovoditeljka profesionalne rehabilitacije Lea Kovač, pedstavnici Crne Gore su upoznati sa modelima i načinima finansiranja posebnih organizacija: radnih centara, zaštitnih radionica i zaštitnih pogona, programom socijalne uključenosti, kao i sa radom izvođača profesionalne rehabilitacije, uslugama koje pružaju licima sa invaliditetom i načinom subvencioniranja zarada za zapošljavanje lica sa invaliditetom. Pored toga prezentovani su im programi aktivne politke zapošljavanja koje realizuje Zavod Republike Slovenije za zapošljavanje i centri za profesionalnu rehabilitaciju.

- Iskustva i znanja u vezi realizacije programa aktivne politike zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije u Sloveniji mogu doprinijeti unaprijeđenju kvaliteta usluga, kao i mjera koje realizuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore- ocijenio je Mustafić.

Kako je dodao, posjeta Zavodu Republike Slovenije za zapošljavanje i centrima, u mnogome će uticati i na uspostavljanje sistema finansiranja posebnih organizacija, obzirom da se iskustva Slovenije u ovom segmentu mogu prenijeti u Crnoj Gori.

Delegaciju Zavoda za zapošljavanje i JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju, pored direktora, činili su savjetnica u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI Gracijela Rakonjac, pomoćnik direktora Centra Adnan Muhović kao i rukovoditeljka profesionalne rehabilitacije Neda Đukić.