Podrška unapređenju kvaliteta mlijeka i preradi na gazdinstvu

U okviru terenskih radionica koje predstavnici Ministarstva ovih dana realizuju u cilju što boljeg informisanja poljoprivrednih proizvođača o mjerama podrške iz Agrobudžeta za unapređenje proizvodnje, predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva razgovarali su sa proizvođačima koji se bave proizvodnjom i preradom mlijeka na gazdinstvu, u Beranama i Plavu.

Objavljeno: 06. 03. 2019 - 16:58

Radionicama su prisustvovali proizvođači sa teritorije beranske, andrijevičke, plavske i gusinjske opštine. Iako su proizvođači prisustvovali prezentacijama Agrobudžeta održanim tokom februara u tim opštinama, interesovanje je bilo veliko  i za dodatne radionice na temu mjera podrške za proizvodnju kojom se bave. U Beranama je na radionici bilo prisutno 85, a u Plavu 58 proizvođača.

Tom prilikom pojašnjeni su detaljno svi uslovi za ostvarivanje podrške za preradu mlijeka na gazdinstvu, kao i mogućnosti za poboljšanje kvaliteta mlijeka i mlječnih proizvoda, naročito kroz danas objavljeni javni poziv za podršku nabavci opreme koja će im omogućiti dostizanje kvaliteta prema EU kriterijumima za mlijeko.

U dijelu podrške za preradu na gazdinstvu proizvođači su se najviše interesovali za način prodaje i sklapanje ugovora sa krajnjim korisnicima, s obzirom na uslov da moraju imati dokaz da proizvod plasiraju na tržište. 

U skladu sa potrebom obezbjeđivanja preduslova za punu kontrolu i plasman na tržište bezbjednih proizvoda, što znači i obezbjeđivanje konkuretnosti proizvođača, a na bazi njihovog iskustva, razrađeni su modeli koji su prihvatljivi za ispunjavanje uslova propisanih ovom mjerom u Agrobudžetu.

Na temu higijena mlijeka i postupanje sa njim nakon muže, najveće interesovanje proizvođača je bilo vezano za postizanje propisanog broja mikroorganizama u mlijeku, što direktno utiče na kvalitet mlječnih proizvoda. U tom dijelu, razgovaralo se na temu o načinu uzorkovanja i analize prerađevina (sira i kajmaka). 

Pored ovoga, proizvođači su pokazali i interesovanje za druge mjere Agrobudžeta, pa je još jednom pojašnjena mjera direktnih davanja po grlu kao i javni pozivi koji su planirani za ovu godinu.      

Radionica na ove teme u četvrtak, 7. marta biće održana i sa proizvođačima u Opštini Tuzi, u opštinskoj sali, sa početkom u 14 sati.