Pomen Mihailoviću i sanacija spomenika Karađorđeviću nijesu izazivanje mržnje

Više državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo je dvije krivične prijave Crnogorskog pokreta za organizovanje parastosa vrhovnom komandantu četničkih jedinica i saradniku okupatora tokom Drugog svjetskog rata Dragoljubu Draži Mihailoviću i zbog sanacije spomen obilježja srpskom ijugoslovenskom kralju Petru Karađorđeviću u Budvi ocjenjujući da ti događaji ne predstavljaju izazivanje rasne, nacionalne i vjerske mržnje, piše Pobjeda.

Objavljeno: 10. 03. 2019 - 07:54

Koordinator Crnogorskog pokreta Stevo Vučinić podnio je ove dvije krivične prijave prošle godine jednu 1. septembra i drugu 11. decembra, zbog, kako je naveo, kršenja člana 370 stava 1 Krivičnog zakonika izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

Državna tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici Suzana Milić, koja je donijela odluke u oba predmeta, smatra, pak, da nije došlo do kršenja ovog člana Krivičnog zakonika, jer prijavljena djela ne predstavljaju to krivično djelo (izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje), kao ni bilo koje drugo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Crnogorski pokret podnio je krivičnu prijavu protiv nevladine organizacije „Srpski soko“ zbog parastosa vrhovnom vođi četničkih jedinica Dragoljubu Draži Mihailovići u julu prošle godine. Parastos je organizovan 17. jula prošle godine u Crkvi Svetog Nikole u Zlijebima.

U ovom slučaju se, kako smatraju iz Crnogorskog pokreta, „indirektno mržnja raspiruje prema Crnogorcima, Bošnjacima, Muslimanima, Hrvatima i Albancima koji su bili meta zločinačkih pohoda četničkih jedinica Dragoljuba Draže Mihailovića u toku Drugog svjetskog rata“.

U Vrhovnom državnom tužilaštvu, pak, smatraju drugačije i tvrde da to „krivično djelo čini onaj ko javno podstiče na nasilje ili mržnju prema grupi ili članu grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti“.

“U konkretnom slučaju bilo je najavljeno obavljanje parastosa kao posebnog obreda koji je ustanovila crkva u spomen mrvtih, kao i posebne molitve za njih čin koji zakonom nije zabranjen, a kojim se ni indirektno ni direktno ne upućuje, niti se upućivao poziv, niti podsticalo na nasilje ili mržnju prema grupi ili članu grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti. Obred sam po sebi ne predstavlja radnju bilo kog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, pa ni člana 370 stav 1 Krivičnog zakonika”, istaknuto je u odbačenoj krivičnoj prijavi koju je potpisala državna tužiteljka Suzana Milić.

Drugu krivičnu prijavu Crnogorski pokret podnio je protiv opštine Budva zbog raspisivanja konkursa za sanaciju spomenobilježja srpskom i jugoslovenskom kralju Petru Karađorđeviću u tom gradu.

U krivičnoj prijavi Crnogorski pokret navodi da je članom 10 Zakona o spomen obilježjima zabranjeno podizati spomenobilježja za događaj koji označava gubitak slobode ili nezavisnosti Crne Gore i osobi kojaje u istoriji Crne Gore imala negativnu ulogu.

Tužiteljka Milić, međutim, ocijenila je da „samim objavljivanjem javnog konkursa za sanaciju spomen-obilježja nije počinjeno to krivično djelo, kao ni bilo koje drugo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“.

“Opština Budva raspisivanjem konkursa za sanaciju spomenobilježja kralju Petru Karađorđeviću u tekstu konkursa nije navodila, niti na bilo koji drugi način javno pozivala ili podsticala bilo koga na nasilje ili mržnju prema grupi ili članu grupe kojaje određena na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti”,,  istakla je Milić.