Proizvodnja rasada za ranu proljećnu proizvodnju

Prateći  proizvodnju rasada,  tokom februara i marta mjeseca na podučju opštine Podgorice i Danilovgrada, uočila sam da proizvođači najčešće griješe na samom početku proizvodnje.  Dosta proizvođača proizvode rasad za vlastite potrebe proiozvodnje, a među njima, ima i onih, koji to rade već duži niz godina, ali se opet dešavaju problemi u proizvodnji. Najčešće greške se manifestuju u nepravilnom navodnjavanju i regulisanju temperature u rasadnicima.

Objavljeno: 14. 03. 2019 - 16:53

Piše: mr Branka Nikolić, samostalna  savjetnica u oblasti ratarstva i povrtarstva

 

U proizvodnji rasada lisnatog povrća i kupusnjača, treba posebno voditi računa o navodnjavanju, jer uslijed veće  količin vlage, dolazi do truleži. Ove vrste povrća traže skromnije uslove i njihova proizvodnja nije zahtjevna, ali se mogu itekako desiti problemi već u samoj proizvodnji rasada.

Kad govorimo o proizvodnji rasada toploljubivih kultura ( paprike, paradajza, krastavaca), gdje su u pitanju mnogo zahtjevnije vrste povrća, odmah nakon nicanja treba smanjiti temperatura za 5 stepeni C  nekoliko dana u rasadniku, da ne bi došlo do izduživanja stabalca mladih biljaka ( održavati na 20 stepeni C). Nakon toga se temperatura opet povećava na 25 stepeni C i održava do faze “kaljenja”, kada se opet smanjuje na 20 stepeni C, uz češće provjetravanje rasadnika. Ukoliko se izduživanje desi već u fazi kotiledonih listića (prva dva nasuprotna listića), jako teško se takve biljke mogu razviti u kvalitetan rasad .Ukoliko je uz neodgovarajuću temperatutu prisutan i nedostatak svjetlosti, stablašca ostaju tanka i postaju krta, a kao takva su podložnija napadu gljivičnih bolesti. Potrebna je velika stručnost i njega, da bi se uspjelo. U suprotnom, takve biljčice polijegaju, a ako se uz to i neadekvatno navodnjavaju, dolazi do njihovog potpunog propadanja. Kod navodnjavanja nailazim na neravnomjerno zalivanje kontejnera sa rasadom. Dešava se da u jednom kontejneru su prisutne čak tri vrste vlažnosti supstrata. Od potpunog suvog, do prekomjerno vlažnog tj. mokrog, čiji pokazatelj je zelena mahovina, koja se pojavi na površini supstrata, oko same biljke. Naravno, nije dobro ni jedno ni drugo. Najčešći  razlog je neravnomjerno zadržavanje ruže za zalivanje iznad biljaka, uglavnom uslijed žurbe, posebno kad je u pitanju veća površina pod rasadima. Osim toga, uslijed toplote od sijalice, koju proizvođači postavljaju radi povećanja svjetlosti,  dolazi do bržeg isušivanja supstrata.

1403proizvodnjarasada2

Greške se manifestuju i u lošem provjetravanju rasadnika, kod korišćenja starih i prljavih  folija ispod kojih dolazi do kondezacije. Kapljice vode padajući na nejake biljčice uzrokuju pojavu bolesti, a posljedice su truljenje i propadanje. Zato je mnogo važno koristići čistu foliju, raditi provjetravanje,  pratiti temperaturu u rasadniku i redovno kontrolisati proizvodnju.